Doçent Doktor Tayfun Türkaslan; İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 1997 yılında İngiltere’de St James Seacroft University Hospital çalıştı. Yaklaşık 6.5 yıl süren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı yıl İstanbul Yavuz Selim Hastanesine Plastik Cerrahi Uzmanı olarak atandı. Burada 16 ay çalıştıktan sonra eski adıyla Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi şimdiki adıyla Bezm-i alem Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 7 yıl çalıştı. 2010 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi temel alanında Üniversite Doçenti unvanını aldı. Buradaki görevinden ayrılıp kendi kurduğu Estetikport Estetik Cerrahi’de profesyonel olarak hastalarına hizmet vermeye başladı.

Akademik Çalışmaları

Dr Tayfun Türkaslan yurtiçi ve yurt dışı kongreleri düzenli olarak takip ederek, güncel ve bu alandaki yenilikleri takip etmektedir. Dr Tayfun Türkaslan’ın uluslar arası kongrelerde bilimsel sunumları, pek çok uluslararası dergide yayınlanmış bilimsel makaleleri mevcuttur.

Ülkemizde ve yurtdışında önemli sağlık kuruluşlarında hizmet veren Doçent Doktor Tayfun Türkaslan, hali hazırda bir çok tedavi alanında uzmanlık sahibidir ve estetik cerrahi başta olmak üzere yoğun bir faaliyet sürdürmektedir.  Hekimin çalışma alanları başlıca; Badem Göz Estetiği, Meme Estetiği, Penis Büyütme, Saç Ekimi, Vaser Liposuction ve Yanık Tedavisi şeklinde sıralanmakla birlikte, uzmanlık alanına dahil olan diğer cerrahi müdahaleleri de gerçekleştirmektedir.

Hekimin tedavi hizmetlerinden klinik ortamında veya hastanede faydalanılabilinmekte, bu noktada randevu alınmak suretiyle tedavi desteği talep edilebilmektedir.

Üye Olduğu Kuruluşlar

Tıp eğitiminin sonu olmayan bir süreç olduğunun ve bu noktada sürekli gelişimin gerekliliğinin bilincinde olan hekim, birçok ulusal ve uluslar arası çalışma grubunun üyesidir. Bireysel mesleki gelişim ile birlikte uzmanlık alanında global bir faydaya da imza atmak maksadıyla düzenli olarak bu çalışma gruplarının faaliyetlerine katılmaktadır.

Üyesi olduğu meslek kuruluşları arasında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Çene Yüz Cerrahları Derneği, ISAPS(Internatonal Society of Aesthetic Plastic Surgery) sayılabilir.

Tayfun Türkaslan Kimdir?

Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Tayfun Türkaslan; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlığını tamamladıktan sonra, Türkiye’de ve İngiltere’de dışında çeşitli çalışmalar ve eğitimlere katılmış, hali hazırda ülkemizde hekimlik faaliyetini sürdürmektedir.

Tayfun Türkaslan Operasyonları Hangisidir?

Tayfun Türkaslan birçok estetik uygulamalarda alanında enler arasında gösterilerek deneyimi ve tecrübeleriyle en kesin çözümleri sizlerle buluşturuyor. Badem Göz Estetiğini Türkiye’de ilk uygulayan doktor olarak da hizmet kalitesini kanıtlıyor.

Tayfun Türkaslan Tecrübeleri Nelerdir?

Meme Estetiği, Badem Göz Estetiği, Penis Büyütme, Liposuction, Vaser Liposuction, Lazer Liposuction,Popo Büyütme ve Şekillendirme Ameliyatları, Karın Germe, Kombine Estetik Uygulamaları, Saç Ekimi alanlarında kliniğinde ve hastane ortamında çalışmakta olan hekimin, çok sayıda başarılı operasyonu bulunmakta, hastalarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için, modern teknolojinin tüm imkanlarını en iyi şekilde kullanmaktadır.