Burun Estetiği
4.8
(4)

Doğumdan itibaren ortaya çıkan veya kaza – darba – travma gibi sonradan buruna yönelen olumsuz etkilerle burun görünümünü bozan etkilerin; Nazoplasti, Rinoplasti adı verilen cerrahi burun estetikleri ile ya da geçici burun dolgularıyla düzeltilerek estetik görüntünün yakalanmasına verilen isimdir. Burun estetiği solunum yolu problemlerini gidermek amacıyla yapılacağı gibi kişinin estetik açıdan daha iyi bir görüntüye ulaşmasında da tercih edilebilmektedir. Burun dokuları, burun yapıları estetik ve cerrahi girişimle düzeltilebilmektedir.

Burun eğriliği, burun ucu düşüklüğü gibi problemler kalıcı olarak estetik operasyonlarla daha iyi bir görüntüye ulaştırılabilir veya daha geçici – daha uygun maliyetli olan dolgu müdahaleleriyle estetik görünüme kavuşturulabilir. Burun ucunun normal boyutlardan daha fazla genişliğe sahip olması, burun ucunun daha sivri ve belirgin olması, burun ucunun düşüklüğü ya da kalkıklığı, burun deliklerinin simetrik düzeyde bulunmaması, sıkışık gibi görünen burun ucu gibi problemler burun estetiğinin çalışma sahalarına birer örnektir.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetiğine yönelik cerrahi operasyonlar Açık Rinoplasti ve Kapalı Rinoplasti olarak iki ayrı kola ayrılır. Her iki yönteminde kendi içerisinde avantajları da vardır dezavantajları da. Açık Rinoplasti yönteminde burun deliklerinin alt bölgesinden ufak çaplı bir cerrahi kesi atılarak yapılmaktadır. Cerrahi kesiyle hekim, daha kapsamlı bir görüş alanına sahip olması ve müdahalenin gerçekleşmesi sağlanmış olur. Kıkırdak veya kemik ile ilgili tüm işlem adımları genellikle Kapalı Rinoplasti ile aynı izlenmektedir. İleri seviyede deformitesi olan hastalarda ya da daha önce burun için gerçekleştirilmiş estetik cerrahisi yaşamış hastalarda tercih edilen yöntem sadece Açık Rinoplasti’dir.

Kapalı rinoplasti, deformitesi daha düşük ve estetik cerrahi geçmişi olmayan ya da küçük operasyonlar geçirmiş hastalar için uygundur. Bir diğer fark ise Kapalı Rinoplasti’de açılan cerrahi kesinin burun deliklerinin iç kısmına yerleşke edilmesidir. Böylece dikiş kaynaklı izler burun deliklerinin iç kısmında kalmaktadır.

Septum Deviasyonu Nedir?

Burun kemiği eğriliği olarak da bilinmektedir. En net tanımı; burun orta duvarında yerleşke olan ayrıklığın kayarak oluşturduğu burun tıkanıklığıdır. Burnun orta yapısı; ortadan ayrılmış iki ayrı tünel şeklindedir. Bu duvara septum nasale adı verilmektedir. Her bir tünelin; uzunluk ve en orantısıyla hacim verileri birbirine eşdeğer ya da yakın olduğu zaman normal ve sağlıklı olmaktadır. İki alanda da ince ve zarsı bir form yapısı ile kaplanmış haldedir. Adı geçen tabakaların arasında ve hem önde hem de yukarı da kıkırdak yer almaktadır. Arka ve alt bölmelerinde ise kemikten bir duvar yapısı mevcuttur.

Septum nasale bölgesinde yer alan ve adı geçen normal orantılarda genetik veya sonradan bozulmalar gerçekleşir. Bu durumda septum deviasyonu tedavisi uygulanır.

Burun Eti Ameliyatı ve Estetiği Aynı Anda Yapılır mı?

Burun eti adı verilen konka yapıları burun kanalıyla alınan havanın yeterli oranlarda ısıtılarak nemlendirilmesinde görevlidirler. Burun eti yani konka yapılarının büyümesine konka hipertrofisi adı verilmektedir. Geniz eti ya da septum eğriliği ile karıştırılabilir. Ancak bu karıştırma halk arasındadır. Uzman doktorlar sorunun ne olduğunu kısa sürede anlayabilmektedirler. Bu etler burun boşluğunun ön alanlarından başlayarak arka tarafa doğru ve yan duvar bölgelerinde sıra sıra üç adettir. Burun etleri alerjik tepkimeler gösterecek kadar büyüyebildikleri gibi septum eğriliklerine sebep olabilecek kadar da büyüyebilmektedirler.

Septum eğriliği ve burun eti tıkanıklık gibi büyük problemlere neden olur. Özetle burun eti ameliyatı ve diğer burun estetikleri aynı anda gerçekleştirilebilecek operasyonlar arasındadır.

Burun Estetiğinde Hangi Anestezi Tercih Edilir?

Burun estetiğine yönelik yürütülen tüm cerrahi adımlarda genel anestezi tercih edilmektedir. Küçük operasyonlarda sedasyon anestezisi ve lokal anestezi aynı anda uygulanmaktadır. Ancak bu durum çok nadirdir ve hem cerrahın işini – başarısını riske sokar hem de hastanın rahatsız hissetmesini sağlar. Bu nedenle genel anestezi kullanılır. Burun ucu dolgu işlemlerinde ise cerrahi aşamalar olmadığı için lokal anestezi yeterlidir.

Burun dolguları enjekte müdahalesi kapsamındadır. Lokal anestezi uygulandıktan on dakika sonra işlemler başlatılır.

Burun Kemiği Eğriliği Ameliyat ile Düzelir mi?

Ağız kuruluğu, ağız kokusu, horlama, koku almada güçlük ve azalmalar gibi pek çok soruna da neden olabilen kemik eğriliği ameliyatının asıl adı deviason ameliyatıdır. Burun kemiği ameliyatı için açık veya kapalı rinoplasti tekniği uygulanabilir. Kemik eğriliğinin durumu, burun yapısı, hastanın yaşı, kıkırdak ve kemik durumuna göre koşullar ve teknikler değişebilir.

Burun deliklerinin iç kısmına ya da burun deliklerinin ön kısmına cerrahi kesi atılarak yürütülebilir. Genel anestezi yöntemi tercih edilir ancak bazı durumlarda lokal anestezi ve sedasyon etkili anesteziler bir arada da kullanılabilir. Lakin burun ameliyatlarının tamamında genel anestezi tavsiye edilmektedir.

Burun Ucu Estetiği Nedir?

Estetik açıdan burun görüntüsünü olumsuz olarak etkileyebilen bir diğer sorun da burun ucunun şekil bakımından normal olmamasıdır. Genel burun fonksiyonları ve solunum fonksiyonları düzgündür lakin burun ucunun sadece görünüm açısından kötü olduğu durumlardır. Problemlerin tamamı burun ucu estetiği operasyonlarıyla düzeltilebilmektedir. Operasyonlar genelde ameliyatlı yöntemleri barındırır. Ancak bazı durumlarda burun ucu dolgularıyla da estetik görünüm sağlanabilmektedir. Birey ameliyatsız teknikleri de ameliyatlı teknikleri seçebilmektedir.

Burun ucu estetiğine verilebilecek en yaygın problemler ve çalışma sahalarına verilebilecek örnekler şu şekildedir; burun ucu alanın normal seyrinden daha çok geniş olması, burun ucu kısmının dar ve sıkıştırılmış gibi bir görüntüye sahip olması, burun deliklerinin birbiri ile olan kıyaslamalarında asimetrik görüntü oluşturmaları, burun ucu bölgesinin daha aşağıda ve düşük olması, burun ucu bölgesinin daha yukarıda ya da kalkık olması, burun ucu bölgesinin normalden sivri bir görüntüye sahip olması gibi.

Burun Ucu Düşmesi Nedir?

Burun ile dudaklar arasında kalan açısal orantını genetik – doğumdan itibaren dengeli olmaması, ilerleyen yaşa bağlı olarak açının azalması, burun ucu yüksekliğinin kaza – darbe veya normal süreç nedeniyle azalması gibi problemler burun ucu düşmesi olarak nitelendirilmektedir.

Burun ucu düşmesi Rinoplasti ameliyatı, atravmatik teknikler, iple burun ucu kaldırma ya da burun ucu dolgularıyla yapılabilmektedir. Hangi yöntemle ne derecede başarılı sonuçlar elde edilebileceğinin tespiti için estetik uzmanınca detaylı muayene olmanız yeterlidir.

Dolgu ile Burun Ucu Kaldırma Nasıl Yapılır?

Burun ucu dolgusunun yapılma süresi 10 – 20 dakikadır. Hastanın burnu dezenfekte edilir ve ardından lokal anestezi etkisi sağlayacak olan krem sürülür. Lokal anestezinin tam etki sağlayabilmesi için 10 dakika ara verilir ve dolgu işlemine geçilir. Dolgu maddesi Hyaluronik Asit’tir. Genelde 2 ml içeren ampüllerde yer almaktadır. Dolgu miktarı kişiden kişiye değişir. Doğru oran ve miktarı doktorunuz belirler. Enjekte adımları ile yavaşça burun ucuna yönlendirerek kalıcı olmayan bir burun ucu kaldırma işlemi tamamlanmış olur.

Burun dolgusunun ortalama ömrü 12 ay olmakla beraber, burun ve burun ucu kısmı çok daha az dokunulan ve hareket ettirilen bir bölge olması sebebi ile her hastada olmasa da bazı hastalarda birkaç dolgu uygulamasının ardından çok daha kalıcı olabilmektedir.

Kalıcı Burun Dolgusu Mümkün müdür?

Burun dolguları kalıcı değildir. Ancak burun çok fazla hareket etmeyen bir organ olması sebebiyle birkaç dolgu uygulamasının ardından çok daha kalıcı etkiler sunabilmektedir. Lakin bu her bireyde aynı olamamaktadır. Kalıcı estetik adımlar sadece ameliyatlı yöntemlere dayanmaktadır. Burun dolgularının ortalama ömrü 12 aydır ve Hyaluronik Asit barındırmaktadır. Enjekte işlemleriyle gerçekleştirilirler. Lokal anestezi uygulamaları yeterlidir. Özetle kalıcı burun dolgusu mümkün değildir.

Erkek Burun Estetiği ile Kadın Burun Estetiği Farklı mıdır?

Kullanılan yöntemler ve teknikler kadın burun estetiği ile aynıdır. Ancak orantılar farklıdır. Orantıda kasıt burun – dudak arasındaki genel oran ve açıdır. Erkeklerde burun ile dudak arasındaki açı ortalama 90 dereceyken, kadınlarda burun – dudaklar arasındaki orantısal açı bu değerden biraz daha fazla olabilmektedir. Özeyle kadın burnu estetik açıdan daha iyi görünebilmesi için erkek burnuna göre biraz daha fazla kalkık olmak zorundadır.

Erkek burun estetiğinde; burun ucu ve burun genişliği odakları daha belirgindir. Bu nedenle erkeklerde gerçekleştirilecek burun estetiği sırasında; burun sırtı ve burun ucu geçişlerinde daha fazla belirsizlik olmalıdır. Bu belirsizlik erkeğin kadınsı bir buruna sahip olmamasında etkilidir. Oran, miktar, açı ve belirsizlik dışında yürütülen cerrahi adımlar ve dolgu estetikleri açısından, erkek veya kadın burun estetiğine yoğunlaştığımızda, teknik veya yöntem farklılığı bulunmamaktadır.

Estetikli Burun Bakımı Nasıl Yapılır?

 • İlk 3 gün başta olmak üzere ilk 7 gün sıvı odaklı beslenmeye özen gösterilmelidir.
 • İlk 3 gün hafif düzeylerde boğaz ağrıntısı yaşamak normal olmakla beraber her hastada yaşanmaz.
 • İlk birkaç gün üst dudağın hareketi kısıtlanacaktır. Normal bir durumdur. Üst dudakları mümkün mertebe az hareket ettirmelisiniz.
 • Aşırı konuşmaktan, gülümsemekten, dişleri sertçe fırçalamaktan uzak durunuz.
 • İlk 15 gün eğilmemeye kendinizi zorlayacak her türlü fiziksel aktiviteden uzak durmalısınız.
 • Spor, egzersiz, koşu gibi faaliyetler için 30 gün beklemeniz önerilir.
 • İlk 30 gün sümkürmemeye çalışınız. Hapşıracak olursanız ağzı açık tutmalısınız.
 • Ameliyattan birkaç gün sonra koşu ve hızlı yürüyüş hariç normal yürüyüşler yapabilirsiniz.
 • Buruna darbe almaktan kaçınınız.
 • Doktorunuz tarafından verilecek kremi burun deliklerinize nazikçe sürebilirsiniz.
 • Burun bandınızın kurumamasına özem gösteriniz.

Basit Burun Estetiği Yaptıranlar Nelere Dikkat Etmeli?

 • İlk 7 gün burnunuza dokunmamaya özen gösteriniz.
 • Burnunuzu kaşımamaya dikkat ediniz.
 • İlk birkaç gün ek yastık kullanarak, başınızı daha yüksek tutarak uyuyunuz.
 • Burnunuza ve yakın çevresine darbe almamaya özen gösteriniz.
 • Önerilen ilaçlar ve ürünler dışında ürün kullanmayınız.
 • Sigara – alkol – kafein – gazlı içecekler tüketmeyiniz.
 • Bakım ve pansumanlarınızın rutinini atlamayınız.
 • Aşırı yüz hareketleri ve mimik hareketlerinden kaçınınız.
 • Tuz tüketimini sonlandırınız ya da azaltınız.
 • Yumuşak diş fırçalarını tercih ediniz, çok baskı uygulamayınız.
 • İlaçlarınızı zamanında tüketiniz.
 • Doktorunuzun önerdiği süre boyunca; hamam, banyo, sauna, sıcak su vb uzak durunuz.

Lazerle Burun Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Lazerli burun estetiği cerrahi bir işlem değildir. Ameliyat demek de yanlıştır. CO2 Lazer adı verilen bu uygulama ile burun küçültme yapılabilmektedir. Ancak dediğimiz gibi cerrahi değildir ve küçültme yapısal olarak yapılmamaktadır. Küçültmeden kasıt burun derisi kalın olan hastalarda, burun derisinin inceltilmesi kast edilmektedir.

Kalın derili burunlar dışında her tür burunlarda kullanılabilir ancak etkileri kalın derili burunlarda olduğu kadar gözlemlenemez. Cerrahi müdahale olmadığı için pek çok avantajı vardır. Örneğin iyileşme evresi daha kısa sürmekte, sadece lokal anestezinin yeterli olması, tampon kullanımının zorunlu olmaması, komplikasyon risklerinin oldukça az olması gibi. Lazerle burun küçültme kısa süreli olan bir işlemdir. CO2 Lazer ile kalın olan deriye ışın verilir ve kalın deri, deri altı yağ tabakanın bir kısmı erimeye başlar. Kısa süre içinde deri soyulur ve yerine daha canlı, daha ince bir deri gelir.

Nazal Septum Deviasyonu Estetik Operasyon ile Giderilebilir mi?

Burun eğriliği ameliyatı, kıkırdak eğriliği ameliyatı gibi isimlere de sahip olan Nazal Semtum Deviasyonu ameliyatının adı Septoplasti’dir. Genellikle genel anestezi altında yapılabilir. Bazı durumlarda lokal anestezi artı sedasyon etkili ilaçlar eşliğinde de yürütülebilen bir cerrahi işlemdir. Eğriliğe göre en az 30 en fazla 90 dakika alabilen bir operasyon yeterlidir.

Burun delikleri içerisinden atılan küçük bir cerrahi kesik ile işlemler başlatılır. Septuma ulaştıktan sonra kıkırdak yapılarının fazlalıkları cerrahi olarak alınarak hava kanallarının normal seyrine dönmesi yani açılması sağlanır. Özetle Nazal Septum Deviasyonu estetik operasyon ile giderilebilir.

Burun Tamponu Her Zaman Kullanılır mı?

Öncelikle belirtmeliyiz ki artık tamponlar yerine silikon materyaller kullanılarak üretilen plaklar mevcuttur. Kısacası silikon plaklar kullanılmaktadır. Ancak pek çok ameliyattan sonra tamponlar yani silikon plaklar kullanılmamaktadır. Tampon kullanımını gerekli, zorunlu hale getirebilecek estetik ameliyat sayısı oldukça azdır.

Tamponların en önemli kullanım amacı, iyileşme sürecinin daha hızlı gerçekleşebilmesine hizmet etmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun dışında operasyonun ardından tampon kullanılması kanama risklerini indirgemek içindir. Hekimler tarafından tavsiye edilen bir uygulamayı ifade etmektedir. Lakin pek çok ameliyat türünden sonra kullanılması zorunlu veya gerekli olmayabilir.

Burun Estetiği Doktoru Nasıl Seçilir?

 • Daha önce burun estetiği yaptırmış bir arkadaşınız, akrabanız ya da yakınınız var ise onun referans olacağı bir estetik doktorunu seçebilirsiniz.
 • İnternette estetik cerrahi uzmanlarını araştırabilir, resmi web sitelerine girebilir ve sitelerinde yer alan tüm makale, yaptığı işleri ve videoları inceleyerek seçimlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
 • Basın – medya kuruluşlarında adı çıkan, bilimsel makale yayınlayan estetik uzmanlarını mercek altına alabilirsiniz.

Burun estetiği ameliyatı sonrası;

 • İlk 3 hafta hapşırma durumlarında ağzınızı açık bırakınız.
 • İlk 30 gün cinsel aktivitede bulunurken dikkatli olunuz ve ilk 7 gün cinsel aktiviteden uzak durunuz.
 • Burnu kaşımamaya özen gösteriniz.
 • Önerilen krem, antibiyotikleri düzenli alınız.
 • Verilen merhemi baskı uygulamadan sürünüz.
 • Başınızı eğmemeye özen gösteriniz. Özellikle ilk bir haftalık süreçte başınızı epik pozisyonda tutmayınız.
 • İlk 30 gün spor, egzersizlerden uzak durunuz. İlk ay yürüyüş dışında fiziksel aktivite gerçekleştirmeyiniz.
 • Sırt üstü yatınız.
 • Burnu tüm darbe olasılıklarına karşı koruyunuz.
 • Kanama olursa hekiminizi derhal bilgilendiriniz.
 • İlk 24 saat kesinlikle katı gıda tüketmeyiniz. Diğer günler aşama aşama sıvıdan katıya doğru beslenme türünüze dönebilirsiniz. Ancak bu dönüş sırasında aceleci davranmayınız ve sıvı odaklı beslenmenizi tam azaltmayınız.

Burun Estetiği Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Burun estetiği fiyatlarını net olarak alabilmenin tek yolu alanında uzman bir estetik cerrahtan randevu alarak muayene olmanızdan geçer.

Burun estetiği teknik ve yöntemlerine göre, kullanılacak materyal, anestezi türü ve oranı, burun estetiğinin cerrahi olup olmadığı gibi pek çok kritere göre fiyatlar saptanarak hastaya iletilir. Örneğin burun ucu dolgusu işlemi cerrahi bir yöntem değildir. Kullanılacak dolgu maddesi de maliyetli değildir. Ayrıca sadece lokal anestezi kremi de yeterli olmaktadır. Tüm bu etkiler de estetik fiyatını düşürmektedir. Ancak cerrahi aşamalarla tamamlanabilecek estetik çeşitleri daha maliyetlidir.

Ameliyatsız Burun Estetiği Seçenekleri Nelerdir?

Ameliyat olmaksızın yani cerrahi müdahale olmaksızın yapılabilecek burun estetikleri oldukça sınırlıdır ve genelde kalıcı olmayan estetikler için yürütülmektedir. Ameliyatsız burun estetiği seçeneklerini şu şekilde listeleyebiliriz;

 • Ameliyatsız Burun Dolgusu

Kalıcı bir yöntem değildir. Ameliyatsız yürütülebilecek, belirginliği düşük burun kemerlerine yapılabilen burun dolgusu işlemini ifade eder. Ameliyat olmak istemeyen hastalarca tercih edilebilmektedir. Burun kemerleri, burun kökü dolgu materyalleri kullanılarak doldurulmakta ve burnun daha düz – daha kemersiz görünmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra burun ucu kısmı, burun sırtı bölgesinde yaşanan estetik endişelerde de kullanılabilmektedir.

 • Ameliyatsız Burun Ucu Botoksu

Burnun uç bölgesine botoks uygulamasını ifade eder. Botoks uygulamasıyla kaslar gevşer ve büyük oranda olmasa da küçük oranlarda etkilidir. Kas gevşemesiyle burun ucunda yükselme gerçekleştirilir. Bu da kalıcı olmayan estetik işlemlerdendir.

 • Ameliyatsız İple Burun Ucu Kaldırma – Burun Ucu Dolgusu

Cerrahi operasyonlarda kullanılan cerrahi dikişler aracılığı ile yürütülen müdahaledir. Tıpkı ameliyatsız diğer işlemlerde olduğu gibi kalıcılık ifade etmez. Aynı şekilde burun ucu dolgusuyla da burun ucu kaldırılabilir.

Kaynakça:

https://www.ifaas.co/single-post/2017/03/01/5-Popular-Options-for-Non-Surgical-Rhinoplasty

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3199839/

4.8 / 5. 4

4 cevaplar
 1. Erkan
  Erkan says:

  Merhaba, 33 yaşındayım. Burnumun uç kısmı aşırı büyük. Ona ne deniyor bilmiyorum. Kemerli burun mu deniyor nedir. Sorum şu eğer yanıtlarsanız çok memnun kalırım. Bu bürün küçültme ameliyatından sonra iz kalıyor mu acaba? Bir de fiyat bilgisi sunabilirseniz muhteşem olur.

  Cevapla
 2. Hayri
  Hayri says:

  Hocam merhaba, burun estetiğinin bir de ameliyatsız olanı varmış ve fiyatı sanırım daha düşükmüş… Farkı nedir, bi de siz hangisini tavsye edersinz?

  Cevapla

Trackbacks & Pingbacks

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir