Penis Büyütme Ameliyatı Fiyatları 2022
3.8
(170)

Penis büyütme ameliyatı, erkeklerin estetik ve kendine güven ihtiyaçlarına yönelik popüler bir seçenektir. Özellikle erkeklerde görülen boyut endişelerini gidermek için tercih edilmektedir. Bu ameliyat, fiziksel görünüşü iyileştirme amacı taşır; cinsel fonksiyonlarda bir değişiklik yaratmaz. Son yıllarda, estetik cerrahi alanında ilerlemelerle birlikte, bu tür işlemler daha erişilebilir ve yaygın hale gelmiştir. Penis büyütme, erkeklerin özgüvenlerini artırma yolunda önemli bir adım olabilir. Cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle yapılan bu işlemler, kişisel beklentileri karşılamak için çeşitlilik gösterir.

Penis büyütme ameliyatı fiyatları için;

Normal Penis Büyüklüğü Ne Kadardır?

Penis büyüklüğü, erkekler arasında yaygın bir endişe kaynağıdır ve bu konuda pek çok araştırma yapılmıştır. Normal penis büyüklüğünün tanımı, dünya çapında farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar, birçok etkene bağlı olarak değişebilir. Araştırmalar, çeşitli bölgelerdeki ortalama değerleri incelerken, genel bir standart belirlemeye çalışmaktadır. Penisin bir uzuv olduğunu ve belli bir yaştan sonra büyümesinin durduğunu unutmamak önemlidir.

Anne karnından itibaren gelişmeye başlayan penis, ergenlik dönemi sonlarında büyüme sürecini tamamlar. Erkeklerde ergenlik süreci genellikle 16-18 yaşlarında sona erer, ancak bu süreç bazen 20 yaşına kadar uzayabilir. Türkiye’de yapılan araştırmalar, ortalama penis boyutlarının bölgeden bölgeye değiştiğini göstermektedir. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan erkeklerin, diğer bölgelere kıyasla daha büyük penis boyutlarına sahip oldukları belirlenmiştir.

Çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaların sonuçları, penis büyüklüğü konusunda geniş bir veri yelpazesi sunmaktadır:

 1. Loeb (Almanya, 1899): 50 katılımcı, 17-35 yaş, flasid penis boyu 9.41 cm
 2. Schonfeld (ABD, 1942): 54 katılımcı, 20-25 yaş, uzatılmış penis boyu 13.02 cm
 3. Kinsey (ABD, 1948): 2770 katılımcı, 20-59 yaş, ereksiyon halindeki penis boyu 15.5 cm
 4. Ajmani (Nijerya, 1985): 320 katılımcı, 17-23 yaş, flasid penis çevresi 8.83 cm
 5. Bondi (Fransa, 1992): 905 katılımcı, 17-91 yaş, uzatılmış penis boyu 16.74 cm
 6. Da Ros (Brezilya, 1994): 150 katılımcı, NA, ereksiyon halindeki penis boyu 14.5 cm
 7. Sengezer (Türkiye, 2002): 200 katılımcı, 20-22 yaş, ereksiyon halindeki penis boyu 12.7
 8. Aslan (Türkiye, 2010): 1132 katılımcı, 19-30 yaş, uzatılmış penis boyu 13.7
 9. Söylemez (Türkiye, 2012): 2276 katılımcı, 18-39 yaş, uzatılmış penis boyu 13.98

Bu veriler, dünyanın farklı bölgelerindeki erkekler arasında penis boyutlarında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Ayrıca, büyüklük ölçümleri, yaş, coğrafya ve diğer demografik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Penis boyutları hakkında yapılan bu geniş çaplı çalışmalar, Nam Cheol Park, Sae Woong Kim ve Du Geon Moon tarafından derlenmiştir. Bu araştırmalar, penis boyutu hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak için çeşitli ülkelerden toplanan verilere dayanmaktadır.

Penis Büyütme Egzersizleri İşe Yarar mı?

Penis büyütme konusunda internet kaynaklarına dikkat edilmelidir. Genellikle bu tür kaynaklar, doğru bilgiler yerine yanıltıcı içerikler sunar. Özellikle çeşitli ilaçlar, kremler ve egzersizlerle ilgili vaatler, çoğu zaman gerçek dışıdır. Penis büyütme egzersizlerinin tıbbi bir temele dayandığını söylemek yanıltıcı olabilir. Çünkü bu egzersizler, genellikle ameliyat sonrası doktorlar tarafından özel durumlarda tavsiye edilir. Bu egzersizler, ameliyatın etkinliğini artırmak ve olası komplikasyonları önlemek için tasarlanmıştır.

İnternette önerilen penis büyütme egzersizleri genellikle şu iddialarla doludur:

 1. Penis boyunu hızla artırır.
 2. Kalıcılık sağlar.
 3. Yan etkisi yoktur.
 4. Cerrahi müdahaleye gerek kalmaz.

Bu iddiaların çoğu, bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir. Ayrıca, bu tür egzersizler ciddi zararlara yol açabilir. Penisin yapısında meydana gelebilecek hasarlar, kalıcı sorunlara sebep olabilir. Kan dolaşımına etki eden bu uygulamalar, penisin hassas dokularına zarar verebilir.

Penis büyütme ameliyatları sonrasında doktorlar tarafından önerilen egzersizler, genellikle şu amaçlarla verilir:

 1. Ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak.
 2. Olası komplikasyonları önlemek.
 3. Ameliyatın etkinliğini artırmak.

Bu egzersizler, ameliyat öncesi ve sonrası dönemdeki hastalar için özel olarak tasarlanmıştır. Genel kullanım için uygun değillerdir. Bu nedenle, internet kaynaklarındaki egzersiz önerilerine itibar edilmemelidir. Penis büyütme ameliyatları, uzman doktorlar tarafından değerlendirilip, önerilmelidir. Bu süreçte, hastaların beklentileri ve sağlık durumları göz önünde bulundurulur.

Penis Büyütme İçin Çeşitli Malzemelerin Geliştirilmesi

Penis büyütme, erkekler arasında giderek artan bir ilgi alanı haline gelmiştir. Bu süreçte, çeşitli malzemelerin kullanımı önemli bir yer tutar. Tarihsel olarak bakıldığında, penis büyütmede doğal malzemelerden faydalanılmıştır. Bunlar arasında taş, ahşap ve hatta hayvan kemikleri bulunur. Günümüzde ise katı yapay malzemelere yönelim artmıştır. Metal, plastik ve kauçuk gibi materyaller, bu alanda sıkça tercih edilen seçenekler arasında yer alır. Ayrıca, katı silikonun kullanımı da oldukça yaygındır.

Yumuşak yapay malzemeler de büyütme işlemlerinde kullanılır. Özellikle yağ analogları, parafin ve Vazelin gibi maddeler bu kategoride değerlendirilir. Kolajen ve sıvı silikon, bu alandaki modern seçeneklerdendir. Sentetik dolguların kullanımı ise daha yeni bir gelişmedir. Bu malzemelerin etkinliği ve güvenliği, uygulamaların başarısını belirleyen temel faktörlerdendir.

İnsan dokularının kullanımı da yaygınlaşmıştır. Özellikle yağ, dermis ve kıkırdak, penis büyütmede tercih edilen doğal materyallerdendir. Bu malzemeler, vücutla uyumlu olmaları nedeniyle tercih edilir. Yabancı dokulardan ise perikardiyum öne çıkar.

Penis Büyütme İçin Kullanılan Malzemeler

 1. Doğal Malzemeler: Taş, ahşap, fildişi, hayvan kemiği
 2. Katı Yapay Malzemeler: Metal, plastik, kauçuk, katı silikon
 3. Yumuşak Yapay Malzemeler: Yağ analogları (merhem bazı, parafin, Vazelin), kolajen, sıvı silikon, sentetik dolgu
 4. Otojen Hücre veya Doku: Yağ, dermis, fasya, kıkırdak
 5. Heterojen Doku: Perikardiyum

Son zamanlarda, tıbben onaylanan insan dokularının kullanımı artmıştır. Bu yöntemler, daha önce karşılaşılan komplikasyon risklerini azaltmıştır. Özellikle dermal yağ greftleri, modern penis büyütme teknikleri arasında popüler bir yer edinmiştir. Bu gelişmeler, estetik cerrahi alanında önemli bir ilerlemeyi temsil eder. Her ne kadar çeşitlilik ve teknolojik gelişmeler bu alanda umut vaat etse de, uygulamaların güvenliği ve etkinliği her zaman ön planda tutulmalıdır.

 

Penis Büyütme Hastalarının Seçimi ve Endikasyonları

Penis büyütme ameliyatları, erkekler arasında giderek daha fazla ilgi gören bir konudur. Ancak bu tür cerrahi işlemler, ciddi tıbbi, etik ve hukuki standartlar altında gerçekleştirilmelidir. Ameliyat öncesi hastaların durumları dikkatlice değerlendirilmeli ve uygun tedavi yöntemleri belirlenmelidir. Bu süreç, hastanın ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillenir. Özellikle erkek hormonu eksikliği gibi durumlarda, hormon tedavisi gibi alternatif yöntemler önerilebilir.

Penis büyütme ameliyatına karar verilirken hastanın kendine özgü standartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu süreçte, hastanın subjektif görüşü önem taşır; ancak tıbbi açıdan ameliyatın gerekliliği her zaman net olmayabilir. Bu nedenle, cerrahi müdahaleye başvurmadan önce hastalarla kapsamlı bir danışmanlık süreci yürütülmelidir. Bu süreçte, hastaların beklentileri, ameliyatın potansiyel sonuçları ve riskleri konusunda bilgilendirilmeleri esastır.

Ameliyat için uygun olmayan hastaların belirlenmesi de büyük önem taşır. Özellikle akut disforik kişilik bozukluğu veya ciddi beden dismorfobisi olan bireyler, penis büyütme ameliyatı için uygun adaylar değildir. Bu durumlarda, hastaların psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekir. Altta yatan psikiyatrik rahatsızlıkların tedavi edilmesi ve hastanın ameliyat için uygunluğunun tam olarak belirlenmesi önemlidir.

Penis büyütme ameliyatının endikasyonları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Doğuştan gelen bozukluklar, örneğin yetişkinlerde hipogonadizm.
 2. Penis boyutunun doğuştan gelen nedenlerle azalması, örneğin hipospadias.
 3. Edinilmiş nedenler, örneğin penis travması veya penis kanseri ameliyatları.

Hastanın cinsel kibirlilik, takıntılı-kompulsif kişilik, psikoz, promiskü cinsel yaşam gibi durumlar sergilemesi veya reşit olmaması durumunda ameliyat yapılmamalıdır. Bu tür durumlar, ameliyatın başarısız olmasına veya hasta memnuniyetsizliğine yol açabilir. Ayrıca, hastanın cinsel organına yönelik psikolojik tutumu da değerlendirilmelidir. Bu sürecin sonunda, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve cerrahi yöntemlerin hastaya tam olarak açıklanması, hastanın karar verme sürecini kolaylaştırır. Penis büyütme ameliyatı, uygun hastalar için önemli bir fırsat sunarken, bu sürecin dikkatli ve sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Cerrahi Yöntemlerin Türleri ve Gelişmeleri

Penis büyütme cerrahisi, son dönemlerde erkekler arasında yaygınlaşan bir estetik müdahaledir. Bu işlemler, genellikle kişisel güven ve bedensel memnuniyeti artırmaya yönelik olarak planlanır. Cerrahi teknikler, penisin kalınlığını veya uzunluğunu artırmayı hedefler. Ancak, bu yöntemlerin hiçbiri, ereksiyon halindeki penis boyutunu etkilemez. Esas amaç, görsel olarak daha büyük bir penise sahip olmanın psikolojik avantajlarını sağlamaktır. Bu süreçte, estetik görünümün yanı sıra fonksiyonel iyileştirmeler de dikkate alınır.

Cerrahi seçenekler, genel olarak iki ana kategoriye ayrılır: fonksiyonel olmayan ve fonksiyonel. İşte bazı örnekler:

Fonksiyonel Olmayan Yöntemler:

Kalınlık Arttırma:

 1. Doğal veya yapay malzemelerin yerleştirilmesi
 2. Hücre enjeksiyonu
 3. Doku grefti
 4. Allogreft ve ksenogreft kullanımı

Penis Uzatma:

 1. Suprapubik lipektomi veya liposuction
 2. Bağ salınımı
 3. VY-plasti, Z-plasti gibi teknikler
 4. Corporal ilerleme ve ayrım
 5. Penis traksiyon terapisi

Glans Büyütme:

 1. Sentetik dolgu enjeksiyonları

Bu yöntemler, penisin görünümünü değiştirerek kişinin kendine olan güvenini artırabilir. Öte yandan, pediatrik cerrahi de mikropenis ve benzeri durumların düzeltilmesinde önemli bir rol oynar.

Fonksiyonel Yöntemler:

Fonksiyonel yöntemler, daha çok penisin yapısını ve işlevselliğini iyileştirmeye odaklanır. Bu kategoride, doku mühendisliği ve Peyronie hastalığında penis tunika rekonstrüksiyonu gibi ileri teknikler bulunur. Ampute edilmiş penisin yeniden yapılandırılması ve penis protezi yerleştirme de bu grupta değerlendirilir.

Sonuç olarak, penis büyütme cerrahisi, estetik ve fonksiyonel iyileştirmeler sunarak erkeklerin yaşam kalitesini artırabilir. Her bir yöntem, kişinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre özelleştirilir. Bu, modern estetik cerrahinin erkek sağlığına sağladığı önemli bir katkıdır.

Penis Kalınlığının Artırılması

Penis kalınlığının artırılması, erkekler arasında giderek daha fazla ilgi gören bir konudur. Bu süreç, estetik amaçlarla gerçekleştirilir ve bireylerin kendine güvenini artırmayı hedefler. Günümüzde, penis büyütme operasyonlarında çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Özellikle silikon halka ya da plakaların yerleştirilmesi bu alandaki en yaygın yöntemlerdendir. Bu işlem, hem maliyet açısından uygun hem de uygulaması kolay olmasıyla tercih edilir. Yan etkileri düşük olmakla birlikte, silikon kullanımının potansiyel riskleri hala tartışma konusudur.

Penis kalınlığının artırılmasında, kavernöz vücut dokularına komşu otojen doku grefti de önemli bir yöntemdir. Yaklaşık yüz yıl önce yağ grefti şeklinde uygulanmaya başlanan bu yöntem, zamanla gelişim göstermiştir. Ancak yağ greftinin enfeksiyon ve atrofi gibi yan etkileri, bu yöntemin yaygınlığını sınırlar. Bu sınırlamaları aşmak için geliştirilen dermis yağ grefti ve mikrocerrahi teknikler, daha başarılı sonuçlar sunmaktadır. Özellikle 1980’lerde otojen dermo-yağ grefti kullanımı, bu alanda önemli bir adım olmuştur.

Penis kalınlığının artırılması işleminde kullanılan yöntemler şunlardır:

 1. Katı silikon halka veya plaka yerleştirilmesi.
 2. Otojen doku grefti kullanımı.
 3. Yağ grefti, dermis yağ grefti, dermal yağ fasya grefti.
 4. Mikrocerrahi teknikler.

Bu işlemler, yalnızca estetik amacı taşır ve cinsel fonksiyonları iyileştirmez. Amaç, penisin daha büyük görünmesini sağlamak ve bu yolla kişinin özgüvenini artırmaktır. Ayrıca, cinsel ilişki sırasında sürtünme artışı yoluyla orgazmik deneyimi geliştirmek de hedeflenir. Yine de, bu alanda yapılacak daha fazla araştırma ve gelişme gereklidir. Gelişen teknikler ve yeni yaklaşımlar, bu konuda daha etkili ve güvenli çözümler sunma potansiyeline sahiptir.

Penis Uzunluğunun Artırılması

Penis büyütme, modern tıpta erkeklerin yaşadığı bazı psikolojik sorunlara çözüm sunan bir yöntemdir. Gelişen cerrahi teknikler, penis boyutunu etkileyebilmektedir. Penis uzatma amacıyla yapılan operasyonlar, genellikle dış görünüşe odaklanır. Cinsel işlevsellik üzerindeki etkisi ise sınırlıdır. Bu işlemler, erkeklerin özgüvenlerini artırmaya yardımcı olabilir. Penis büyütme ameliyatları, çeşitli teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu teknikler arasında en popüler olanları şunlardır:

 1. VY-plasti ve Z-plasti gibi dermoplastik işlemler,
 2. Kavernöz vücutta korporal ilerleme,
 3. Suprapubik yağın liposuction yöntemiyle alınması,
 4. Penopubik bağlantı noktasının cilt yeniden şekillendirilmesi.

Penis büyütme ameliyatlarının amacı, estetik bir görünüm kazandırmaktır. Bu tür ameliyatlar, fiziksel görünümü iyileştirmek için tercih edilir. Günümüzde, bu ameliyatların popülaritesi artmıştır. Erkekler, fiziksel görünümlerini iyileştirmek için bu yöntemlere başvuruyor. Penis büyütme ameliyatları, çeşitli nedenlerle tercih edilmektedir. Bu nedenler arasında kişisel özgüven eksikliği bulunur. Ameliyat, erkeklerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Ancak, bu işlemlerin cinsel işlevsellik üzerinde bir etkisi yoktur.

Penis büyütme ameliyatları, bazı riskleri de beraberinde getirir. Bu riskler, ameliyatın türüne göre değişkenlik gösterir. Örneğin, liposuction işlemlerinde enfeksiyon riski bulunabilir. Ayrıca, operasyon sonrası iyileşme süreci önemlidir. Hasta, operasyon sonrası doktorun talimatlarına uymalıdır. İyileşme süreci, ameliyatın başarısını etkileyebilir. Penis büyütme ameliyatları, kişisel beklentilere göre uyarlanabilir. Hastanın ihtiyaçlarına göre farklı teknikler kullanılır. Ameliyat öncesi, hastanın beklentileri netleştirilmelidir. Bu, ameliyatın başarısını artırabilir.

Sonuç olarak, penis büyütme ameliyatları, erkeklerin fiziksel görünümlerini iyileştirebilir. Bu ameliyatlar, özgüven eksikliğini gidermeye yardımcı olabilir. Ancak, bu işlemlerin riskleri ve sınırlamaları da göz önünde bulundurulmalıdır. Hastalar, ameliyat öncesinde bu konuları doktorlarıyla detaylıca konuşmalıdır. Böylece, ameliyatın getireceği değişiklikler ve potansiyel riskler hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Penisin Fonksiyonel Gelişimi

Penis büyütme konusunda, fonksiyonel gelişim oldukça önemlidir. Bu süreçte, penisin yapısında yer alan kavernöz vücut ve tunika albuginea odak noktasındadır. İlgili alandaki gelişmeler, Austoni ve ekibinin öncü çalışmaları sayesinde ivme kazanmıştır. Onlar, Peyronie hastalığına sahip bireylerde safen ven grefti yöntemini başarıyla uygulamıştır. Bu yöntemde, tunika albugineanın her iki yanı kesilerek yeniden yapılandırılır. Ven greftlerinin iç yüzeyi kavernöz vücuda mühürlenir. Böylece, fonksiyonel bozukluklar olmadan cinsel ilişki mümkün hale gelir ve penisin kalınlığı artar.

Korporoplasti adı verilen bu teknik, invaziv olmasına karşın, penis hipoplazisi veya mikropenis sorunu olan hastalar için idealdir. Bu teknik, penil yapıyı dikkate alarak özenle uygulanır. Ayrıca, penil tunika albugineanın yeniden yapılandırılması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar arasında deri veya yapay malzemelerin kullanılması yer alır. Ayrıca, daha büyük boyutta penil protez implantasyonu için vakum ereksiyon cihazları kullanılır. Bu cihazlar, penil yapıyı destekleyerek ameliyatın başarısını artırır.

Penis büyütme ameliyatlarında kullanılan yöntemler şunlardır:

 1. Kavernöz vücutta tunika albugineanın genişletilmesi.
 2. Safen ven grefti kullanımı.
 3. Korporoplasti tekniği.
 4. Penil tunika albugineanın yeniden yapılandırılması.
 5. Penil protez implantasyonu için vakum ereksiyon cihazları.

Sonuç olarak, penis büyütme ameliyatları, fonksiyonel gelişimi destekleyen tekniklerle gerçekleştirilir. Bu süreçte, hasta güvenliği ve memnuniyeti her zaman önceliklidir. İlgili tedavi yöntemleri, kişisel ihtiyaç ve beklentilere göre şekillendirilir. Böylece, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan tatmin edici sonuçlar elde edilir.

Penis büyütme ameliyatı erken boşalmayı önler mi?

Penis büyütme operasyonları, çoğu zaman estetik kaygılarla tercih edilir. Ancak, bu tür cerrahi müdahalelerin erken boşalma üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu düşüncesi yaygındır. Öncelikle, penis büyütme ameliyatının erken boşalmayı engelleme ya da geciktirme kapasitesi bulunmadığı bilinmelidir. Bu operasyon, anatomik bir değişiklik yaratır; fakat seksüel fonksiyonlar üzerinde belirgin bir iyileştirme sağlamaz. Aksine, penis kalınlaştırma gibi bazı spesifik işlemler, duyarlılığı azaltarak boşalma sürecini dolaylı olarak etkileyebilir.

 • Penis büyütme ameliyatı ve erken boşalma arasında doğrudan bir ilişki yoktur.
 • Penis kalınlaştırma operasyonları, duyarlılığın azalmasına bağlı olarak boşalma süresini uzatabilir.

Bununla birlikte, bu etki kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir ve her vakada aynı sonucu garantilemez. Dolayısıyla, erken boşalma sorunu yaşayan bireylerin bu tür cerrahi müdahaleleri bir çözüm olarak görmemeleri önerilir. Erken boşalma, genellikle psikolojik veya fizyolojik faktörlerden kaynaklanır ve çoğu durumda, spesifik terapiler veya davranışsal tekniklerle ele alınması daha uygun olur.

Penis Büyütme Ameliyatının İyileşme Süreci

Penis büyütme ameliyatı sonrası iyileşme süreci, bireysel farklılıklara göre değişiklik gösterir. Genellikle, ameliyattan sonraki ilk bir ile iki hafta içinde kesi yerlerinde iyileşme başlar. Bu süre zarfında, hastalar azalan şişlik ve ağrı rapor ederler. Ancak, tam bir iyileşme ve cinsel aktivitelere geri dönüş için dört ila altı haftalık bir süreç önerilir. İyileşme sürecini hızlandırmak ve komplikasyon riskini azaltmak için doktorun önerilerine uyulması şarttır. Özellikle bu dönemde:

 • Yeterli dinlenme,
 • Sağlıklı beslenme,
 • Yara yerinin doğru bakımı,

hastanın daha çabuk toparlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, ameliyat sonrası kontrollerde doktor tarafından verilen talimatların eksiksiz yerine getirilmesi, iyileşme sürecinde önemli bir rol oynar. Bu süre zarfında, hasta cinsel ilişkiden kaçınmalı ve ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmalıdır. Böylece, penis büyütme ameliyatı sonrası iyileşme süreci sağlıklı bir şekilde tamamlanabilir.

Ameliyat Öncesi Hazırlık

Penis büyütme ameliyatına hazırlık süreci, hastalar için oldukça önemlidir. Bu süreçte, hasta seçimi ve psikolojik değerlendirme önceliklidir. Hastalara, mümkün komplikasyonlar ve yan etkiler hakkında detaylı bilgilendirme yapılmalıdır. Cerrahlar, bu tür bir ameliyatın gerekliliğini hastaya net bir şekilde açıklamalıdır. Ameliyat öncesi danışmanlık, hastanın bu sürece hazır olup olmadığını belirlemede kritik bir rol oynar.

Hastalar, dermal yağ grefti işlemi için özel bir diyet programına tabi tutulurlar. Bu diyet, adipositlerin daha az yağ içermesini sağlayarak greftin başarısını artırır. Ameliyattan önceki dönemde, hasta vücut hijyenine özel önem vermelidir. Bu, enfeksiyon riskini azaltmada yardımcı olur. Özellikle, betadin solüsyonu ile vücut temizliği yapılması önerilir.

Ameliyat öncesi hazırlıklar şunları içerir:

 1. Hastanın psikolojik değerlendirmesi ve bilgilendirilmesi
 2. Düşük yağlı diyet uygulaması
 3. Vücut hijyenine dikkat edilmesi, betadin solüsyonu kullanımı
 4. Pubik bölgenin tıraş edilmesi
 5. Ameliyathanede ikinci bir vücut yıkaması

Penis büyütme ameliyatları genellikle genel anestezi altında yapılır. Bu, hastaya daha konforlu bir deneyim sunar. Alternatif olarak, subkutan enjeksiyon veya otojen yağ transferi gibi yöntemler de kullanılabilir. Ameliyatta kullanılan greft malzemeleri, çeşitli kaynaklardan sağlanabilir. Bu greftler, kadavradan hazırlanabilir veya canlı donörlerden elde edilebilir. Kullanılan malzemelerin sterilizasyonu için kimyasal işlemler veya radyasyon kullanılabilir.

Bu hazırlık süreci, ameliyatın başarısını büyük ölçüde etkiler. Hastaların, sürecin her aşamasında bilinçli ve hazırlıklı olmaları önemlidir. Sonuç olarak, penis büyütme ameliyatı öncesi hazırlık, dikkatli ve kapsamlı bir yaklaşım gerektirir.

Ameliyat Sonrası Bakım

Penis büyütme ameliyatının ardından bakım, iyileşme sürecinin temel bir parçasıdır. Ameliyat sonrası dönemde, enfeksiyon riskini azaltmak için özen gösterilmelidir. Hastalar, özellikle ilk birkaç gün, doktorun önerdiği antibiyotikleri düzenli olarak almalıdır. Bu, enfeksiyon riskini minimuma indirgemektedir. Ayrıca, ameliyat bölgesindeki şişliği ve ödemi kontrol etmek de önemlidir. Bu amaçla, doktorun önerdiği şekilde pansuman yapılmalı ve aşırı sıkı bandajlardan kaçınılmalıdır.

Ameliyattan sonra ağrı yönetimi de kritik bir konudur. İbuprofen gibi mide dostu ağrı kesiciler, etkin ve güvenilir bir seçenek sunar. Hastalar, bu ilaçları doktorun tavsiye ettiği dozda ve sürede kullanmalıdır.

 1. Enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik kullanımı
 2. Şişlik ve ödemi kontrol etmek için doğru pansuman yöntemleri
 3. Ağrıyı yönetmek için ibuprofen kullanımı

Son olarak, hastaların çoğu ameliyat sonrası kısa bir süre hastanede kalmalı, doktorun önerilerine uygun hareket etmelidir. Bu, iyileşme sürecini hızlandıracak ve olası komplikasyonları önleyecektir. İyileşme sürecinde doktorla düzenli iletişim kurmak ve herhangi bir sorun yaşandığında hemen bilgi vermek önemlidir.

Komplikasyon ve Yönetimi

Bu operasyonlar, erkeklerin özgüvenini artırmak ve fiziksel görünümlerini iyileştirmek için tercih edilir. Ancak, bu tür müdahalelerin belirli riskleri ve komplikasyonları vardır.

Hücresiz Dermal Matris Malzemeleri ve Enfeksiyon Riski

Hücresiz dermal matris malzemeleri, penis büyütme ameliyatlarında kullanılan popüler materyallerdir. Solomon ve diğerleri tarafından yapılan bir araştırmada, allogreftli 47 hastada ortalama 11.3 aylık takip süresince %42 oranında enfeksiyon riski bildirilmiştir. Bu enfeksiyonlar, genellikle cerrahi müdahale veya antibiyotik tedavisi gerektirir. Kültür sonuçları, Enterococcus, Streptococcus, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus gibi çeşitli bakterilerin enfeksiyona neden olduğunu göstermektedir.

Dermal Yağ Greftleri ve İlgili Komplikasyonlar

Hyaluronik asit jel enjeksiyonları, penis kalınlığını artırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Kwak ve diğer araştırmacıların çalışmasına göre, 18-22 ml hyaluronik asit jel enjeksiyonu yapılan hastalarda, penis kalınlığı 1 ay içinde 7.48 ± 0.35 cm’den 11.41 ± 0.34 cm’ye artmıştır. Bu artış, 18 ay boyunca 11.26 ± 0.33 cm seviyesinde korunmuştur.

Otojen Yağ Enjeksiyonları ve Riskleri

Otojen yağ enjeksiyonları, başka bir penis büyütme yöntemidir. Panfilov’un araştırmasına göre, 40-68 ml otojen yağ enjekte edilmesi penis kalınlığında ortalama 2.6 cm’lik bir artış sağlamıştır. Ancak, bu yöntemle ilişkili komplikasyonlar arasında nodüler formasyonlar, kalsifiye yağ, penis deformiteleri ve sklerozan lipogranülom bulunur. Enjekte edilen yağın yalnızca %10’u kalıcı olarak kalmaktadır.

Yabancı Cisim Maddelerinin Enjeksiyonu ve Sonuçları

Bazı durumlarda, aseptik olmayan koşullar altında tıbbi olmayan kişiler tarafından yabancı cisim maddelerinin enjekte edildiği durumlar bazen yaşanmaktadır. Bu tür uygulamaların birçoğu olumsuz sonucu rapor edilmiştir. Özellikle parafin, vazelin veya metalik cıva gibi maddelerle yapılan bu tür uygulamalar sağlık açısından çok ciddi riskler taşır.

PENİS BÜYÜTME AMELİYATI FİYATLARI

Penis Estetiği Sperme Zarar Verir Mi ?

Penis Estetiği Performansa Zarar Verir Mi ?

Revizyon Penis Büyütme Ameliyatı Mümkün Müdür?

Penis Büyütme Ameliyatı Fiyatı Ne Kadar ?

Penis büyütme ameliyatlarının maliyeti, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu işlemler, erkeklerin fiziksel görünümlerini ve özgüvenlerini iyileştirmeyi amaçlar. Ancak, net bir fiyat belirtmek mümkün değildir, çünkü her hasta için özel bir planlama gereklidir.

Cerrahın Deneyimi

 1. Cerrahın tecrübesi, fiyatı etkileyen önemli bir faktördür.
 2. Tecrübeli cerrahlar, genellikle daha yüksek ücret talep eder.
 3. Ameliyatın başarısı için cerrahın deneyimi büyük önem taşır.

Deneyimli bir cerrahın seçimi, operasyonun başarısını doğrudan etkileyebilir. Cerrahın profesyonelliği, hastaların istedikleri sonuçları alabilmeleri için kritik bir faktördür.

Sağlık Kuruluşunun Kalitesi

 1. Ameliyatın yapılacağı sağlık kuruluşu, fiyatları etkiler.
 2. Tam donanımlı ameliyathaneler ve teknoloji, maliyeti artırabilir.
 3. Büyük şehirlerdeki kuruluşlar farklı fiyatlandırma yapabilir.

Ameliyatın gerçekleştirileceği yer, fiyatlandırmada önemli bir rol oynar. Modern ve donanımlı bir sağlık kuruluşu, daha yüksek bir maliyet anlamına gelebilir.

Ek İşlemler ve Müdahaleler

 1. Ek işlemler, toplam maliyeti artırabilir.
 2. Bazı hastalar, penis büyütme ve kalınlaştırma işlemlerini bir arada tercih eder.
 3. İkinci bir operasyon gerekebilir, bu da ek maliyet demektir.

Ek işlemler, ameliyatın toplam maliyetini etkileyen bir başka önemli faktördür. Hastaların bazen ek müdahalelere ihtiyaç duyabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuç olarak, penis büyütme ameliyatlarının fiyatları; cerrahın deneyimi, sağlık kuruluşunun kalitesi ve ek işlemlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle, net bir fiyat vermek yerine, hastaların bireysel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre bir maliyet planlaması yapılması en doğrusudur. Her hasta için ayrı bir değerlendirme yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

İstanbul’da Penis Büyültme Ameliyatı Ne Kadar?

Penis büyütme ameliyatı, erkeklerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan önemli bir estetik müdahaledir. Bu tür operasyonlar, kişinin özgüvenini artırma yolunda etkili bir yöntem olarak görülür. Son dönemlerde bu operasyonlara olan talep, özellikle penis boyutundan duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle artmıştır.

Operasyonların Çeşitliliği ve Teknikler

Penis büyütme ameliyatları, çeşitli teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Bunlar arasında penis uzatma ve kalınlaştırma işlemleri yer alır. Her iki operasyon da kendi içinde farklı yöntemler barındırır:

 1. Penis Uzatma: Genellikle cerrahi işlemlerle yapılan bu operasyon, penisin boyunu uzatmayı hedefler.
 2. Penis Kalınlaştırma: Bu işlemde, genellikle yağ enjeksiyonları kullanılarak penisin kalınlığı artırılır.

Fiyatlandırma Dinamikleri

Penis büyütme ameliyatı fiyatları, uygulanacak olan operasyon türüne göre değişiklik gösterir. Kalınlaştırma operasyonları, ekstra yağ aldırma işlemi gerektirdiğinden, maliyet açısından farklılık gösterebilir. Operasyon fiyatları aşağıdaki faktörlere göre belirlenir:

 1. Seçilen operasyon türü
 2. Uygulanan teknik ve malzemeler
 3. Ekstra işlemler (örneğin, yağ aldırma)

Uzman Doktor Önemi

Bu tür estetik operasyonlar, alanında uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır. Doktorun deneyimi ve uygulayacağı teknikler, operasyonun başarısını doğrudan etkiler. Ayrıca, doktor seçimi fiyatlandırmada da önemli bir rol oynar. Uzman bir doktor, operasyonun detayları ve maliyeti hakkında hastaya gerekli bilgileri verecektir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Penis Büyütme Ameliyatı Yapılan Hastaneler

Penis büyütme ameliyatlarının başarısı, hastane ve doktor seçimine bağlıdır. Uygun koşullarda, deneyimli bir cerrahın elinde yapıldığında bu işlemler güvenli ve etkilidir. Hastanelerin hijyenik olması ve son teknoloji ekipmanlara sahip olması önemlidir. Ameliyat yapacak doktorun deneyimini ve geçmiş çalışmalarını araştırmak faydalıdır. Bu tür ameliyatlar sınırlı sayıda hastanede yapılmaktadır, bu yüzden seçenekleri dikkatlice değerlendirmek gerekmektedir. Hastane ve doktor araştırmasında dikkat edilmesi gerekenler:

 1. Hijyen standartları
 2. Kullanılan teknolojiler
 3. Doktorun deneyimi ve başarı oranı

Böylece, en uygun ve güvenilir seçeneği bulabilirsiniz.

Ameliyatla Penis Boyu Uzatma ve Kalınlaştırma Kalıcı mı?

Penis büyütme ameliyatlarının kalıcılığı kullanılan yöntemlere bağlı olarak değişir. Özellikle otolog yağ enjeksiyonları, doğal ve uzun süreli bir etki sağlayabilir; ancak sonuçlar tahmin edilemez olabilir. Kollajen ve hyalüronik asit gibi dolgu maddeleri, geçici çözümler sunar ve anında etki gösterirler. Bunun yanı sıra, silikon ve polimetilmetakrilat gibi kalıcı dolgular, uzun süreli sonuçlar elde etmekte etkilidirler.

Bu işlemlerin etkinliği ve süresi şu şekilde sıralanabilir:

 1. Otolog yağ: Birkaç aydan 10 yıla kadar.
 2. Kollajen: 2-6 aydan 12 aya kadar.
 3. Hyalüronik asit: 4-6 aydan 18 aya kadar.
 4. Silikon: Kalıcı.
 5. Poli-L-laktik asit: 1-2 yıldan 3 yıla kadar.
 6. Polimetilmetakrilat: Kalıcı olabilir.
 7. Kalsiyum hidroksiapatit: 10-18 aydan 3 yıla kadar.
 8. Poliakrilamit: Kalıcı olabilir.

Her yöntemin kendine has avantajları ve dezavantajları bulunur. Örneğin, otolog yağ ucuz ve güvenli bir seçenektir ama sonuçlar tahmin edilemez olabilir. Hyalüronik asit ise, hyaluronidaz ile tersine çevrilebilir özelliğiyle öne çıkar. Ameliyatın kalıcılığı, seçilen dolgu maddesine ve kişinin vücut yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, her hastanın ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun bir yöntem tercih edilmelidir.

Penis Kalınlaştırma Ameliyatı Öncesi Sonrası Ne Kadar Fark Olur?

Penis kalınlaştırma operasyonu, erkeklerin cinsel güvenlerini artırmaya yönelik bir yöntemdir. Operasyon esnasında, hasta kendi yağ dokusundan elde edilen dolgu materyali kullanılır. Bu sayede vücut tarafından reddedilme riski ortadan kalkar. Operasyon sonrası, penisin kalınlığında önemli bir artış gözlemlenir. Genellikle 1,5 ile 2 cm arasında bir kalınlık artışı mümkündür. İşlem sonrasında:

 1. Yağ dokusu enjekte edilir.
 2. Vücut yağları zamanla emer.
 3. Yaklaşık %60’lık bir kısmı kalıcı olur.

Bu yöntem, penis uzatma işlemleriyle eş zamanlı olarak da uygulanabilir. İlk altı ay içinde enjeksiyonun tekrarlanması, kalıcılığı ve etkinliği artırır.

Ameliyattan Sonra Ne Zaman İlişkiye Başlarım?

Penis büyütme ameliyatından sonra cinsel ilişkiye ne zaman başlanabileceği sıkça sorulan bir konudur. Hastalar, operasyon sonrası kısa bir süre oral antibiyotik ve ağrı kesici kullanırlar. Gece ereksiyonları sırasında oluşan ağrı için ketokonazol reçetesi alınabilir. İki hafta süresince kompresyon bandajı kullanımı önerilir ve bu süreçte sigara ile alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

Ameliyat sonrası dönemde dikkat edilmesi gerekenler:

 1. İki hafta kompresyon bandajı kullanımı
 2. Sigara ve alkol tüketiminden kaçınma
 3. Gerekirse ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı

Son olarak, hastaların cinsel aktivitelere dönüşü genellikle 4-6 hafta sonrasında önerilir. Bu süre, kişinin iyileşme sürecine bağlı olarak değişebilir.

Penis Büyütme Ameliyatı Kaç Cm Uzatır?

Penis büyütme ameliyatı, genellikle 3-4 cm uzama sağlar. Ancak, gömülü penis cerrahisi uygulandığında bu uzama iki katına çıkabilir. Bu operasyonlar, erkeklerin güvenini artırma ve fiziksel görünüşlerini iyileştirme amacı taşır. İşlem, kişinin fiziksel yapısına ve cerrahi tekniklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Penis Büyütme Ameliyatı İlerde Çocuk Yapmaya Zararı Var mı?

Yağ enjeksiyon ve doku tatbiki gibi işlemlerle yapıldığı için çocuk yapmaya bir zararı yoktur.

Ameliyattan Sonra Ne Zaman Spora Başlayabilirim?

Penis ameliyatları yapıldıktan bir ay sonra spor ve fiziksel ağır hareketlere dönüş sağlayabilirsiniz.

Erken Boşalma Tedavisi Kesin Sonuç Veriyor mu?

Penis sinir ve kas dokuları en yoğun olan organlardan biridir. Tıpkı kadın genital organı kadar hassastır. Hazzın en üst noktası penis başı kısmında yaşanarak aşağı doğru azalır. Penis başına enjekte edilen Hyaluronik Asit enjeksiyonu ile erken boşalma süresi 3 katına kadar arttırılabilmektedir. Psikolojik nedenler harici işlem erken boşalma süresini üç kata uzattığı için uygun bir çözümdür.

İleride İstersem Tekrar Kalınlaştırma Yaptırabilir miyim?

Yağ enjeksiyon ve dolgu malzemeleri kullanılarak ameliyat ile penis büyütme yaptırdıysanız genel sağlık ve penis sağlık durumunuzda bir sakınca yok ise yaptırabilirsiniz.

Ameliyattan Sonra Cinsel Organın Görüntüsü Bozuluyor mu?

Penis büyütme ameliyatı sonrasında cinsel organın görünümü geçici olarak değişebilir. İlk olarak, ameliyatın etkisiyle dokular şişer ve renk değişiklikleri görülebilir. Bu durum, bedenin doğal iyileşme sürecinin bir parçasıdır. İkinci haftaya gelindiğinde şişlik azalmaya başlar ve cilt rengi normale döner. Üçüncü haftanın sonunda, penis büyük ölçüde normal görünümüne kavuşur. Bu süreçte, dokuların tamamen iyileşmesi için zaman gereklidir. Ameliyat sonrası dönemde, doktorun önerilerine uyulması ve sabırlı olunması önemlidir.

Erkek Genital Estetik Ameliyatının Sperme Zararı Var mı?

Erkek genital estetik ameliyatları, genellikle sperme zarar vermez. Bu tür ameliyatlar, çoğunlukla dış görünüşü iyileştirmeye yöneliktir ve üreme fonksiyonları üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Penis büyütme ameliyatları, spermin üretildiği alanlara müdahale etmez; dolayısıyla sperm kalitesi veya üretimi üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz. Yapılan işlemler şunlardır:

 1. Penis dolgu ve yağ enjeksiyonları
 2. Kalınlaştırma
 3. Şekillendirme
 4. Penis uzatma

Bu işlemler, genel olarak cinsel sağlık ve üreme yeteneğini korumayı amaçlar. Ancak, her cerrahi müdahalede olduğu gibi, bu tür operasyonlarda da doktor tavsiyeleri ve detaylı bilgilendirme şarttır.

Penis Büyütme Ameliyatı Yaptıranların Yorumları

Gerçek hastaların yorumlarının halka açık bir şekilde yayımlanması yasak olduğu için ne yazık ki yorumları burada belirtemiyoruz.

Ameliyatsız Penis Büyütme Mümkün mü?

Ameliyatsız penis büyütme yöntemleri, cerrahi müdahalelerin alternatifi olarak sunulur. Bu süreçte, penis gerdiriciler ve cilt gerdirme teknikleri gibi çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Ancak, bu yöntemlerin kalıcı etkileri ve güvenilirliği bilimsel olarak henüz net bir şekilde kanıtlanmamıştır.

 1. Penis gerdiricilerin kullanımı: Genellikle düzenli ve uzun süreli kullanım gerektirir.
 2. Cilt gerdirme teknikleri: Ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve dikkatli kullanım gerektirir.

Ayrıca, ameliyatsız yöntemlerin faydası, cerrahi işlemlere göre daha az belirgindir. Bu nedenle, hastalar cerrahi dışı tedavileri değerlendirirken dikkatli olmalıdır. Özellikle, estetik işlemler, hastanın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda planlanmalıdır. Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği’nin verilerine göre, cerrahi dışı işlemlerin popülerliği 1997’den 2013’e kadar %521 artmış olsa da, bu yöntemlerin etkinliği ve güvenilirliği hâlâ tartışmalıdır. Sonuç olarak, ameliyatsız penis büyütme yöntemleri, kişinin beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre değerlendirilmeli ve her zaman uzman bir doktorun görüşüne başvurulmalıdır.

Penis Büyütme Ameliyatında Hangi Yöntem Tercih Edilmelidir?

Penis büyütme ameliyatında tercih edilecek yöntem, hastanın durumuna ve doktorun önerisine göre değişiklik gösterir. İşlem, uzmanlar tarafından kişinin ihtiyaçlarına en uygun şekilde planlanır. Öncelikle hastanın genel sağlık durumu ve beklentileri değerlendirilir; bu bilgiler ışığında en uygun cerrahi teknik seçilir. Genellikle şu yöntemler tercih edilir:

 1. Cerrahi uzatma: Penisin boyunu artırmayı amaçlar.
 2. Kalınlaştırma: Penisin çapını genişletir.

Her iki işlem de yüksek başarı oranlarına sahiptir ve hastalar için güvenli kabul edilir. Ameliyat sonrası, hastaların beklentileri genellikle karşılanır ve memnuniyet düzeyleri artar.

Penis Büyütme Ameliyatı Zor mudur?

Penis büyütme ameliyatı, alanında deneyimli cerrahlar tarafından başarıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. Hastalar, operasyon sürecinde konforlu bir deneyim yaşarlar. Anestezi desteğiyle, ameliyat sırasında ağrı ve acı hissi önlenir. Bu yöntem, genel olarak sağlıklı ve etkili bir çözüm olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalar ve hastaların yorumları, operasyonun güvenilirliğini desteklemektedir. Sonuç olarak, penis büyütme ameliyatı, zor bir işlem değildir ve hastaların istedikleri sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olur.

 1. Deneyimli cerrahlar tarafından yapılır.
 2. Anestezi ile ağrısız bir deneyim sağlanır.
 3. Güvenilir ve etkili bir yöntemdir.

Ameliyat Kaç Saat Sürer?

Penis büyütme ameliyatı süresi kişisel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle bu operasyonlar 2 ila 3 saat sürmektedir. Bu süreç, cerrahi müdahaleler açısından ideal bir zaman dilimidir. Hastalar, uzman bir cerrahın deneyimiyle güvenle bu süreci tamamlayabilir. Ameliyatın süresi, yapılan işlemin detaylarına ve bireysel ihtiyaçlara göre belirlenir. Bu operasyon, erkeklerin estetik hedeflerine ulaşmalarını sağlayan etkili bir yöntemdir. Yani:

 • Süre: 2-3 saat
 • Cerrahi müdahale için ideal
 • Uzman cerrahlarla güvenli

Ağrılı mıdır? Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Penis büyütme ameliyatı sırasında anestezi kullanılır, bu nedenle ağrı hissedilmez. Ancak, ameliyat sonrası ilk hafta hafif ağrılar meydana gelebilir. Bu ağrılar, genellikle karın ve popo bölgesinde yoğunlaşır. Doktorun önerdiği ilaçlar ve tedavi yöntemleri, bu süreci daha konforlu hale getirir. Hastalar, doktorun tavsiyelerine uyarak ağrıları hafifletebilirler:

 1. Ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.
 2. Dinlenme ve uygun hareketler önerilir.
 3. İyileşme sürecinde dikkatli olunması gerektiği vurgulanır.

Bu belirtiler, operasyonun normal bir parçasıdır ve genellikle endişe edilecek bir durum değildir.

Doktor Kontrolleri Ne zaman Yapılır?

Penis büyütme ameliyatından sonra doktor kontrolleri, iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Ameliyattan beş gün sonra, ilk kontrol için doktora gidilir ve bu sırada sargılar çıkarılır. Hastanın durumuna göre bu süreç değişiklik gösterebilir. İlk kontrolün ardından:

 1. Düzenli aralıklarla kontrol ve pansuman için doktor ziyaretleri yapılır.
 2. Bu ziyaretler, iyileşmenin hızlanmasına katkı sağlar.

Her hastanın durumu farklı olduğundan, doktorun önerdiği takvim esastır. Gerekli kontrollerin aksatılmaması, olası komplikasyonların önlenmesinde hayati öneme sahiptir. Bu süreçte hastanın doktor talimatlarına uyması şarttır.

Ameliyat Sonrasında Ne Zaman İşe Dönebilirim?

Penis büyütme ameliyatı sonrası işe dönüş süresi, kişinin mesleğine ve ameliyatın doğasına bağlıdır. Yapılan işin yoğunluğuna göre değişen bu süreçte;

 1. Ağır fiziksel işlerde çalışanlar genellikle 2-3 hafta dinlenmelidir.
 2. Masa başı gibi daha az fiziksel gereklilik isteyen işlerde ise ortalama 1 hafta yeterlidir.

Ancak bu süreler, doktorun önerileri ve kişinin sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Doktorunuz ameliyat sonrası iyileşme sürecinizi değerlendirerek size özel bir dönüş planı sunacaktır. Hastaların iyileşme sürecinde sabırlı olmaları ve doktor tavsiyelerine uymaları önemlidir. Bu yaklaşım, süreci daha verimli ve güvenli kılar.

İstirahat Raporu Verilir mi?

Penis büyütme ameliyatı sonrasında istirahat süresi, kişinin işinin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Ağır işlerde çalışanlar için doktorlar, genellikle daha uzun süreli bir rapor önerir. Böylece, ameliyat sonrası iyileşme süreci daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Daha hafif işlerde çalışanlar içinse, işe dönüş süresi kısalabilir. Her iki durumda da doktorlar, hastalarının sağlığını önceliklendirerek gerekli istirahat süresini belirler. Bu süre zarfında alınan rapor, hastanın resmi olarak dinlenmesi gerektiğini gösterir. Bu sayede, hastalar ameliyat sonrası dönemi güvenle ve sağlıkla geçirebilirler.

Kaynakça:

https://www.turkishjournalofurology.com/content/files/sayilar/29/buyuk/290-2931.pdf

http://file.lookus.net/androlojibulteni/Mart-2006-24.Say%C4%B1.pdf#page=10

https://www.turkishjournalofurology.com/content/files/sayilar/2/buyuk/43-481.pdf

https://tayfunturkaslan.com/penis-estetigi-olmadan-once-gormeniz-gerekenler/

https://tayfunturkaslan.com/ameliyatla-penis-nasil-buyutulur/

3.8 / 5. 170

126 cevaplar
 1. Mehmet
  Mehmet says:

  selamalr hocam daha önce kocaelinde bir klinikte penis büyütme ameliyatı oldum ancak yalnızca 1 cmlik bir büyüme oldu. yeniden ameliyat olabilir miyim? sonuç aynı olur diye de korkuyorum ne yapmalıyım? teşekkürler

  Cevapla
 2. Remzi
  Remzi says:

  Merhaba, daha önce böbreklerimden taş düşürdüm ve insülin kullanan şeker hastasıyım. ameliyatı olabilir miyim? şeker hastalığı ameliyat için engel midir? teşekkürler

  Cevapla
 3. Hakan
  Hakan says:

  Ameliyatsız penis büyütme ile penis büyütme ameliyatı fiyatları arasındaki fark ne kadar olur bilgilendirebilir misiniz acaba?

  Cevapla
 4. Kerem
  Kerem says:

  Merhaba, penis büyütme yaptırmak için gereken bir yaş koşulu var mıdır? Sağlık problemi olarak görülüp 18 yaş altında birine de yapılabilir mi?

  Cevapla
 5. Ethem
  Ethem says:

  Merhaba, penis kalınlığını ne kadar arttırabiliyorsunuz? Bir de ameliyat dışındaki yöntemler sağlıklı mıdır hocam?

  Cevapla
 6. Haluk
  Haluk says:

  Merhaba, daha önce penis büyütme ameliyatı oldum ancak hiç memnun kalmadım. Büyütme ameliyatı yapılmış penise tekrar aynı ameliyatın yapılması ne kadar sağlıklı? Cinsel hayatı etkiler mi?

  Cevapla
 7. Turan Gezen
  Turan Gezen says:

  doktor bey merhaba, 3 çocuk babası boşanmış bir erkeğim. penisimin boyunu uzatmak istiyorum. sigara ve alkolü yoğun şekilde kullanıyorum. ameliyatın riski nedir? 39 yaşındayım.

  Cevapla
  • Tayfun Türkaslan
   Tayfun Türkaslan says:

   Merhaba Turan Bey, ameliyatın risk durumu hakkında bilgi verebilmemiz için muayene olmanız ve gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. 0549 749 90 50’ı arayarak randevu alabilirsiniz.

   Cevapla
 8. Cihan
  Cihan says:

  Merhaba, penisimin boyundan memnun değilim. Fazla uzun olduğu için ilişkilerde sıkıntı yaşıyorum. Penisimi küçültmek için başvurabileceğim yöntemler nelerdir? Penis büyütme ile ilgilli çok site buldum ancak küçültme ile ilgi pek bilgi yok…

  Cevapla
 9. Behçet
  Behçet says:

  Merhaba hocam, penis büyütme ve penis kalınlaştırma ameliyatlarını aynı anda yaptırırsak iyileşme sürecinde değişiklik olur mu?

  Cevapla
 10. Atahan
  Atahan says:

  Merhaba, penis uzatma ameliyatı olduktan sonra ereksiyon problemi yaşama gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Olmaması için nelere dikkat edilmelidir?

  Cevapla
 11. Hakan
  Hakan says:

  Merhaba, penisimi büyütmek istiyorum ancak ameliyat ve sonrasında ağrı süreci ile uğraşmak istemiyorum. Ameliyatsız penis büyütme yapıyor musunuz?

  Cevapla
 12. Batuhan
  Batuhan says:

  Merhaba, penis boyu uzatma ameliyatı yaptırdıktan ne kadar süre sonra ilişki yaşanması sağlıklı olur?

  Cevapla
 13. Alp
  Alp says:

  Merhaba, yurtdışından İstanbul’a penis büyütme ameliyatı için gelenlere otel ayarlama gibi paket bir hizmetiniz oluyor mu?

  Cevapla
 14. Cafer
  Cafer says:

  merhaba tayfun bey, çocukluğumda kilo problemim yüzünden 2 kere sünnet oldum. Şimdi penisime uzatma operasyonu yaptırmak istiyorum, 36 yaşındayım. Bu penis uzatma ameliyatı için bir engel oluşturur mu ? bilgi verir misiniz,teşekkürler

  Cevapla
 15. Kaan
  Kaan says:

  Penis büyütme ameliyatı sonrası ağrı yaşanabilir mi? Süreç hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 16. Hakan
  Hakan says:

  selamlar, ameliyat sonrası ne kadar uzama oluyor? penisim 11 santim ve 15 üzeri olmasını istiyorum. ameliyat sonucunda bu uzunluğa erişilebilir mi? uzatma derecesi fiyatı etkiliyor mu? iyi çalışmalar

  Cevapla
 17. Muhammed
  Muhammed says:

  Hocam merhaba, ıstanbulda penıs buyutme amelıyatı olmak ıstıyorum. Almanya’dan turkıyeye gelecegim, amelıyat ıcın ne kadar kalmam gerekıyor

  Cevapla
 18. Tacettin
  Tacettin says:

  hocam merhabalar, 29 yaşındayım. penisimin inceldiğini hissediyorum ve kalınkaştırma ameliyatı olmak istiyorum. İstanbulda yeriniz var mı? ve penis neden incelir? teşekkürler

  Cevapla
 19. Tansu
  Tansu says:

  selam tayfun bey, eşimle 4 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışıyoruz ancak bir türlü başarılı olamadık. penis boyunun çocuk sahibi olmada etkili olduğunu duydum. bu doğru mudur? penis boyum ne kadar uzar ve bu uzama ne kadar etkilidir?

  Cevapla
 20. Hakan
  Hakan says:

  hocam merhabalar, penis büyütme ameliyatı olmak istiyorum. penisim 8 cm ve kalınlığı 1 cm çapında. 23 yaş için bu ölçüler çok mu küçüktür? uygulamayla penis ne kadar büyür?

  Cevapla
 21. Deniz
  Deniz says:

  selam hocam, 4 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatıyla yapay penis sahibi oldum. ancak yapılan penisimin boyu bana oldukça küçük geliyor. 30 yaşındayım. Bu tarz penisler için de kalınlaştırma ve uzatma operasyonları yapıyor musunuz? fiyatları nedir?

  Cevapla
 22. Can
  Can says:

  doktor bey selamlar, 38 yaşında 2 çocuk babasıyım. eşimle cinsel yaşamımız çok sıkıcı bir hal aldığı için penis büyütme ameliyatı olmak istiyorum. şu an penisim 11 cm, uygulama sonrası ne kadar büyüme olur? teşekkürler..

  Cevapla
 23. Furkan
  Furkan says:

  Penis uzatmak için doğal yöntemler ne kadar işe yarar hocam. Eğer penis ereksiyon halindeyken 10 cm ise büyütmek için ameliyat şart mıdır?

  Cevapla
 24. Mustafa
  Mustafa says:

  Tayfun Bey Merhaba, penis kalınlaştırma ameliyatı olmak istiyorum. Fiyatlar hakkında bilgi verebiliri misiniz ?

  Cevapla
 25. Musa
  Musa says:

  Hocam Merhaba, İzmir’de yaşıyorum istanbula ameliyat olmaya gelebilirim ama otel vesaire maliyet yüksek olabilir. Fiyatlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz ona göre karar vereceğim.

  Cevapla
 26. Yaşar
  Yaşar says:

  selam hocam, daha önce HPV siğil tedavisi gördüm. Şu an penisimde herhangi bir siğil olmasa da bunlar dönem dönem tekrar ediyor. Penis kalınkaştırma yaptırmak istiyorum. HPV siğilleri kalınlaştırma uygulamasına engel midir?

  Cevapla
 27. Mustafa
  Mustafa says:

  Merhaba hocam, 43 yaşındayım ve kalp hastasıyım. Daha önce de anjiyo geçirdim. Penis kalınlaştırma ameliyatı olmak istiyorum ancak korkuyorum. Kalp rahatsızlıkları ameliyat için engel midir?

  Cevapla
  • Tayfun Türkaslan
   Tayfun Türkaslan says:

   Merhaba, ameliyata başvurmadan önce kardiyoloji doktoruyla görüşmenizi tavsiye ederiz. Penis kalınlaştırma ameliyatı, süreci ve fiyatları ile ilgili bilgi almak bizi arayabilirsiniz.

   Cevapla
 28. Hüseyin
  Hüseyin says:

  Hocam internette penis büyütme ile ilgili çeşitli yöntemler okudum. Çeşitli aletler falan varmış bunun için ama pek güvenemedim. Doktora sormak lazım. Sizce ameliyata başvurmadan büyütmek sağlıklı olur mu ya da yan etkisi falan var mıdır?

  Cevapla
 29. Şükrü
  Şükrü says:

  Merhabalar Tayfun hocam, penisimi kalınlaştırmak istiyorum ve 24 yaşındayım. Yeni evli biri olarak bu ameliyatın cinsel hayatıma etkisiyle ilgili merak ettiklerim var. Yaptığınız ameliyatlar ne kadar başarılı? Performansımı arttırır mı? Bi de ilerde çocuğum olsun istiyorum. Ameliyat ilerde çocuk sahibi olmamda herhangi bir engel oluşturabilir mi?

  Cevapla
 30. Hayri
  Hayri says:

  Hocam penisimi uzatmak istiyorum ama ameliyat yaptırmak da kararsızım. Bu operasyonun kalıcı zararları olur mu? İyileşme süreci nasıl olur. Cinsel hayatıma hemen geri dönebilir miyim?

  Cevapla
 31. Turgut
  Turgut says:

  Hocam İzmir’den İstanbul’a gelmeyi planlıyorum bu operasyonu yaptırmak için. Operasyonun fiyatı ve iyileşme süreci hakkında bilgi verebilir misiniz? Ameliyattan sonra cinsel hayatıma tekrar geri dönebilmem için ne kadar süre geçmesi lazım? Bir de izmirde bu ameliyatı yapan hastaneler var mı ?

  Cevapla
 32. Necati
  Necati says:

  Merhaba, kalın ve kısa penis için nasıl bir operasyon yapıyorsunuz? Kalınlığını biraz inceltip boyunu da uzatmak mümkün müdür? Hocam bir de yaptığınız ameliyatların öncesi sonrası fotoğraflarını paylaşma izniniz varsa mailden atabilir misiniz?

  Cevapla
 33. Mert
  Mert says:

  Merhaba Hocam, 35 yaşında Adana’da yaşayan biri olarak bu ameliyatı İstanbul’da mı yaptırmak yoksa Adana’da mı yaptırmak daha iyi olur emin olamadım. Fiyatlarınız, başarı oranınız ve iyileşme süreci ile ilgili detaylı bilgilendirme yapabilir misiniz?

  Cevapla
 34. Feyzullah
  Feyzullah says:

  Tayfun hocam penisim boyundan memnun değilim. Ancak bıçak altına da yatmak istemiyorum. Operasyon gerçekleştirmeden ameliyatsız büyütmek mümkün müdür? Öyleyse fiyatı nedir?

  Cevapla
 35. Hilmi
  Hilmi says:

  Hocam 41 yaşındayım ve cinsel organımı büyütmek istiyorum. Gaziantep’ten bu ameliyat için gelsem kaç gün İstanbul’da kalmam gerekir? Toplamda kaç para ödemem gerekir bunun için? Son olarak ideal boya ulaşır mı yoksa ne kadar büyüyeceğini nasıl karar veriyorsunuz?

  Cevapla
 36. Cemil
  Cemil says:

  Tayfun Bey merhaba, hatalı sünnet kesiminden dolayı penis estetiği olmak istiyorum. Penis estetiğinin fiyatları ve kaç gün hastahanede kalmam gerekiyor bilgi verebilir misiniz ?

  Cevapla
 37. Koral
  Koral says:

  Tayfun Bey Merhaba, internetten araştırdım da 10-30.000 TL gibi fiyatlar konuşuluyor. Net bir fiyat var mı ? bu fiyatlar neye göre değişiyor ? Bilgi alabilir miyim ?

  Cevapla
 38. Adem
  Adem says:

  Tayfun Bey Merhaba, yol kısıtlaması bittikten sonra Ankara’dan İstanbul’a gelmeyi planlıyorum bu operasyonu yaptırmak için. Ameliyat fiyatları ve sonrasında kaç gün istanbulda kalmam gerekiyor ? Bir de anlaşmalı olduğunuz hastahane var mıdır ?

  Cevapla
 39. Yusuf
  Yusuf says:

  Buyutme ve kalınlaştırma fiyatımız nedir ayrı ayrı fiyat veqrirseniz sevinirim
  Tamamen herşeyin normal olduğu biri için ortalama fiyat

  Cevapla
 40. Zafer
  Zafer says:

  ameliyatla penis büyütme nasıl yapılıyor hocam, bilgi verebilir misiniz ? Ameliyat videosu varsa youtube da gönderebilir misiniz çok merak ediyorum. 13 cm penisim var ne kadara kadar uzatabiliriz ? Bir de hangi hastanelerde operasyonu yapabiliyorsunuz ?

  Cevapla
 41. Ahmet Demir
  Ahmet Demir says:

  Merhaba hocam hatalı sünnet kesimi yüzünden penis estetiği, penis büyütme ve kalınlaştırma ameliyatları ortalama ne kadar tutar. İstanbul’a gelmek istiyorum fakat fiyatlarda sıkıntı yaşamak istemiyorum.

  Cevapla
 42. Hasan
  Hasan says:

  Değerli hocam merhaba penis boyum 15 cm 29 yaşındayım evliyim, hem penis büyütme hemde kalınlaştırma ameliyatı olmak istiyorum penisim şahsıma göre ince, ortalama ne kadar büyüme gerçekleşiyor, fiyat konusunda tahmini rakam verebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
 43. İsa var
  İsa var says:

  İyi günler,
  Erken boşalma problemi yaşıyorum.
  Penis başı dolgu işlemi uygulaması ne kadar sürmektedir ve ücretlendirme ne kadardır?
  Mail adresime bilgilendirme yapabilirseniz sevinirim.

  Cevapla
 44. Yunus Emre
  Yunus Emre says:

  hocam bu ameliyatı olamaya karar verdim az biraz araştırdım yoğun çalışan birisiyim İstanbul’a gelmeyi düşünüyorum ortalama fiyat ve yapılacak olanları özetlermiyiz (penis boyu normalde 4 cm kilo 90 erekte 12 cm yaş 28)

  Cevapla
 45. Mert As
  Mert As says:

  Merhaba hocam, kilom yüzünden küçüklüğümden itibaren kasık bölgemde yağlanma var, bu yüzden ameliyat olmak istiyorum. Mailden fiyat bilgisi verebilirseniz sevinirim.

  Cevapla
  • Doç. Dr. Tayfun Türkaslan
   Doç. Dr. Tayfun Türkaslan says:

   Ameliyatla penis büyütme yollarının en etkilisi kalça kemiğinde yer alan penis asıcı bağlarıyla yapılmaktadır. Penisin bir uzantısı kalça kemiklerinde yer almaktadır. Bu asıcı bağların kesilmesiyle penis serbest kalmakta ve normal boyuna +3 – +5 cm aralığında bir ekleme yapılabilmektedir. Eklemeden kasıt elbette ameliyat esnasında bir ekleme yapılmamaktadır. Asıcı bağın kesilmesiyle bu imkan doğal olarak verilmiş olur. İşlem genel anestezi altında yürütülür.

   Cevapla
 46. Okan
  Okan says:

  sorum ameliyat fiyatlari neye göre degisiyor
  Yurt disinda yasiyorum ve fiyat ögrenmek istiyorum.
  Ve ikinci sorum ne tür ameliyat yöntemleri var
  Kalicimi oluyor yoksa ilerde tekrardan ameliyat gerekiyormu ?

  Cevapla
 47. anonim
  anonim says:

  hocam merhaba, penisim uzunluğu iyi ama çok ince bence. Biraz daha kalın olmasını istiyorum penis yağ dolgusu için fiyat alabilir miyim ?

  Cevapla
  • Doç. Dr. Tayfun Türkaslan
   Doç. Dr. Tayfun Türkaslan says:

   Ever her iki ameliyatı tek işlemde yapabilmek mümkündür. Penis uzatma ameliyatları bağ dokunun kesilmesiyle gerçekleştirilir. Penis dolgusu ise dolgu maddeleri kullanılarak yapılır. Ayrıntılı bilgiler iletişim mailinize ulaştırılmıştır.

   Cevapla
 48. Nybbas
  Nybbas says:

  Merhaba iyi günler ben boyutundan ve kalınlığından memnun değilim aslında normal ama ben kendimce kötü hissediyorum kalınlık ve uzatma için belli bir fiyat alabilirmiyim

  Cevapla

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Penis uzatma ameliyatı temelde vücut içerisinde kalan penis uzantısının dışarıya kaydırılması temeliyle gerçekleştirilir. Leğen kemiğine bağlı penis asıcı bağ dokunun kesilmesi ve penisin dışarı doğru kaydırılmasıyla gerçekleşir. Ortalama 1-2 saat arası süren ameliyat sonrası hastanın 4-5 hafta cinsel aktiviteden uzak kalması önerilir. Söylenenlerin aksine ameliyat penis üzerinde herhangi bir haz kaybı ya da ereksiyon problemine sebep olmaz. […]

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir