Karın Germe / Toparlama Estetiği

5
(1)

İsteyen herkeste göbekli karın oluşumu giderilerek düz ve sağlıklı görünen karın yapılabilir. Her yaşta ve kişide karın germe ameliyatı yapılabilir.

Karnın alt ve orta bölgesinde deri gevşekliği, yağ birikintileri, çatlak ve izler gibi çeşitli nedenlerle meydana gelen deformasyonlar doğum sonrasında, kilo alıp verme veya ilerleyen yaşlarla birlikte oluşur. Operasyonlarla; istenmeyen bu yağ oluşumları ve sarkmalar alınarak özel işlemlerle giderilir. İsteyen herkeste, göbekli karın oluşumu giderilerek; düz ve sağlıklı görünen karın yapılabilir. İşlemlerin sonunda, külot veya bikini ile hastanın gizleyebileceği izler olur.

Erişkin olan hastalar, istedikleri her dönemde bu işlemleri yaptırabilirler.

 

Karın Germe Estetiği

Karın germe estetiği, karın bölgesinde oluşan sarkmalar, çatlaklar, bombeli yapı gibi sorunlar kişinin psikolojisini bozduğu gibi; sağlık sorunlarına da neden olan bozuklukları çözmeye yöneliktir. Günlük yaşantımızda, karın deformasyonlarından sıklıkla bahsederiz.

Bu bölgedeki deformasyonların birçok sebebi vardır. Bunları sıralarsak; hormonal değişiklikler, durağan yaşam tarzı, gebelik süreci ve sonrası, yaşlılık, genetik yatkınlık, sık kilo alıp vermek gibi nedenlere bağlayabiliriz. Yol açtığı durumlar ise; karın derisi ve kasların gevşeyip sarkması, ciltte çatlak oluşumu, yağlanma, bu bölgenin büyümesi, kişinin günlük konforunun bozulması gibi etkenlere bağlanır. Kadınlarla erkekler bu konuda karşılaştırılacak olursa; oluşan kilo kayıplarından sonraki sarkma ve deformasyonlar kadınlarda daha fazla görülmektedir.

Abdominoplasti diye de adlandıralan karın germe estetiği, etkili ve istenilen sonucu vermektedir. Cerrahi bir operasyondur. İşlemden sonra, gevşeyen karın kasları gerginleştirilir, fazla yağlanmış, çatlamış, gevşemiş, sarkık deri çıkarılarak düzleşmiş, gergin, estetik yeni şeklini alan genç ve sıkı bir karın bölgesi ortaya çıkarılır.

 

 • Karın bölgesi neden bombeleşir?

Karın kasları esnekliğini kaybedip birbirinden ayrılma işlemini gerçekleştiriyorsa; karın bölgesinde bombeleşme meydana gelir. Doğum sonrasında, kadınlarda genişleyen karın bölgesindeki kaslar esnekliğini kaybeder. Bu yüzden, karın bölgesi bombeli bir şekil alır.

 

Karında çatlak oluşumu

Ciltteki pürüzsüzlük, her zaman önemli olduğu gibi karındaki estetik görünüm için de oldukça önem arz eder. Karındaki deri kalitesini ve esnekliğini aşırı kilo alıp verme, doğum sonrası ve hormonal değişiklikler gibi deformasyonlarla kaybeder. Karındaki çatlak izleri, doğumun son dönemlerine doğru belirgin bir hal alır. Bu çatlaklar hem karın bölgesinde hem de emzirme sürecinde kadının göğüslerinde belirginleşir.

 

Hamileliğin karın estetiğine etkileri

Doğumdan sonra, kadınlarda oluşan fazla yağlanma ve daha çok karın – kalça bölgesinde oluşan kilolar kalıcı bir hal almaktadır. Biz bu bölgelerde oluşan yağları inatçı yağlar olarak tanımlıyoruz. Yapılan diyet programlarına ve uygulanan sporlara karşı dirençlerini kaybetmezler. Bu yağlar kolaylıkla erimezler. Oluşan yağ dokuları, karın bölgesinde sarkmalara yol açar.

 

 • Şişman ve yağlı karın sağlığı nasıl etkiler?

Bölgede oluşan kilo ve yağ oluşumu, sağlık problemlerinide beraberinde getirir. Yüksek tansiyona, kalp ve damar hastalıklarına, solunum rahatsızlıklarına, erken yaşlanmaya ve hareket serbestisini kısıtlamaya kadar birçok hastalığa davetiye çıkarır. Kişinin özgüven sorunu yaşaması, özel yaşamında sıkıntılarla karşılaşması, beğenilmeme hissi, motivasyon azalması, sosyal ortamlarda rahat davranış sergileyememe gibi durumlar ise; hastanın sosyal yaşamını ve psikolojisini büyük ölçüde etkiler.

 

 • Anne adayları karın germe ameliyatı olabilir mi?

Karın germe estetiği, hamile olmayı etkilemez ve herhangi bir risk oluşturmaz. Cerrahi bir operasyondur. Dikkat edilmesi gereken en önemli kısım, anne adaylarının operasyon sonrası iyileşme dönemi hesaplanarak gebelik dönemini belirlemesidir.

 

 • Karın germe estetiği için kimler için uygundur?
 1. Obez olmayan kişilerde (aşırı derecede obez olmayan),
 2. Yapılan diyet ve spor programlarına rağmen karnındaki fazla yağları eritemeyenler,
 3. Sarkma, çatlak ve gevşeme gibi sorunların kilo verdikten sonra yaşanması,
 4. Şişman bir karına sahip olanlar(doğum yapmamasına rağmen),
 5. Hamileliğe bağlı olarak karın bölgesinde çatlak, sarkma ve gevşeme olanlar,
 6. Vücut şekli düzgün olmasına rağmen yalnızca karın bölgesinde yağlanma, kilo problemi olanlar,
 7. Ameliyatın sonucunda gerçekçi beklentileri olanlar,
 8. Ameliyatı engelliycek sağlık sorunlarının olmaması,
 9. Uygulamadan hemen sonra gebe kalma düşüncesi olmayan hastalar.

Obezite hastalığında karın germe ameliyatı

Son dönemlerde artan obezite problemi, ülkemizde de vardır. Yapılan araştırmalara göre; Türkiyede 15 yaş üstü her 100 kişiden 17 ‘si ne yazık ki obezite hastasıdır. Diğer yandan her 100 kişiden 33’ü de fazla kilolara sahiptir. Cinsiyet olarak incelendiğinde; kadın ve erkekte kilo fazlalığı yarı yarıyadır. Obez ve fazla kilosu olan hastaların sayısı, her geçen gün artar. Fazla kiloların oluşmasında, 2 neden etkili olur. Bunlardan ilki, düzensiz ve sağlıksız beslenme şekli iken ikincisi ise; durağan yaşam şeklidir.

Obezitelerin etkilenme bölgelerinin başında gelen karın; kendini aşırı yağlanma, kilo alımı ve genişlemeyle belli eder. Karın estetiğinden önce, obezite tedavisinin giderilmesi gerekir. Buradan da anlaşılacağı gibi obezite, önemli bir sağlık problemidir. İlk önce lazer lipoliz ya da liposuction gibi yağ aldırma işlemleriyle yerleşmiş yağlar alınmalı sonrasında ise; sarkmış ve yağlanmış deri alınarak karına düz bir şekil verilmelidir.

Obezitenin derecesine göre; işlem yapılmalı ve iyi seçilmiş operasyon planıyla hastalara uygulanmalıdır. Hasta obezite tedavisi görmüş ve bunun sonucunda vücudu sarkmalara mağruz kalmışsa; karın germe estetiği uygulanır.

Liposakşın (liposuction)  ile yağ aldırma, karın germe işlemiyle birlikte yaptırılabilir mi?

Eğer hastanın karın ve bel bölgesinde aşırı yağlanma söz konusu ise; ilk önce lazer lipoliz ya da liposuction ile yağlar alınır, daha sonra germe işlemi yapılarak işlem tamamlanır. Yani iki işlem gerekli görüldüğü taktirde yapılabilir. Bu işlemler sonrası, bel ve karın daha estetik ve sağlıklı bir görünüme kavuşur.

 • Karın germe ameliyatının riskleri var mıdır?

Bu operasyondaki riskleri, bazı önlemlerle ortadan kaldırmak mümkündür. Enfeksiyonlar, karın içinde kirli sıvı ve kan birikmesi gibi sorunlar bu bölge için hem en sık karşılaşılan hemde önem arz eden risklerdir. Risk oluşumları, çeşitli antibiyotiklerle ve drenler kullanılarak ortadan kaldırılır. Ameliyattan sonraki ilk iyileşme sürecinde, gerginlik nedeniyle dikişler açılabilir. Böyle bir durumda pansuman yapılır ya da tekrar dikiş atılır.

Karın germe estetiği planlaması

Bu bölgedeki sarkmaların, yağlanmaları, şekil bozukluklarının veya çatlaklık gibi deformasyonların başka bölgelerde de oluşup oluşmadığı göz önünde tutulur ve işlem planlaması ona göre yapılır. Uygulamada karın bölgesi deformasyonlardan kurtarılırken; buraya bağlı olan bel bölgesinin de inceldiği görülür. Fazla kilo problemi olan hastalarda, farklı tedavi yöntemlerine gidilir.

 • Operasyon öncesinde yapılması gerekenler nedir?
 1. Estetik cerrah tarafından, karın bölgesinde önceden geçirilmiş operasyonlarla değerlendirme yapılır.
 2. Ameliyattan önce ve sonra, 3 hafta sigara kullanımı kesilmelidir.
 3. Derinin inceltilmesi istenilen görüntü için şarttır. Bundan dolayı, hastanın ameliyat öncesi diyet uygulayarak deriyi inceltmesi gerekir.
 4. Anestezi uygulamasını olumsuz yönden etkileyen ilaçlar kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar, operasyondan 2 hafta önce kesilir.
 5. Bayan hastaların özel günleriyle ameliyat aynı gün olmamalıdır.

 

 • Karın germe eseteğinde hangi yöntemler kullanılır?

İkiye ayrılır; bunlar mini karın germe ve tam karın germe işlemleridir. Bu bölgedeki hem soruna hem de bulunduğu yere göre; istenilen sonuçların alınacağı işlem uygulanır.

Tam karın germe estetiğinde belirleyici faktörler

Karın kaslarının birbirinden aşırı uzaklaşması ve oluşan problemlerin karnın üst kısmında yer alması, tam karın germe uygulamasının yapılmasına neden olur. İşlem, göbek deliğinin üst bölümüyle kasık arasında dikey, problemin büyüklüğüne göre yatay kesiler yapılarak uygulanır. Göbek deliğinin altında ve üstünde oluşan sarkmalar, çatlaklıklar; gevşemeler ve yağ fazlaları alınarak bölge istenilen şekli alır. Karın bölgesindeki kaslar sıkıştırılır ve üst karın derisi aşağıya doğru gerdirme işlemi yapılarak dikilir. 3-4 saat arasında süren işlemde, genel anestezi işlemi uygulanır.

 

Mini karın germe estetiğinde belirleyici faktörler

Karın bölgesindeki sarkma, gevşeme, çatlama, kaslarda ayrılma gibi deformasyonlar hafif ise; mini karın germe estetiği uygulanır. Operasyonun göbek deliğine herhangi bir etkisi yoktur. Uygulamayla göbek deliğinin altında oluşan deformasyonlar, uygun teknik yöntemlerle giderilir. Fazlalıklar çıkarılarak; istenilen görüntü sağlanır. 1.5 saat süren ameliyat, genel anestezi yöntemiyle yapılır.

 

Karın germe estetiği sonrasında iyileşme süreci

•Hasta, operasyonun ardından geçen birkaç saat süre dilimi içinde kendine gelir.

•Drenler, ameliyatın 2. – 3. günü sonunda çıkarılır. Çıkarıldıktan sonra kişi taburcu edilir.

•Operasyonun ilk günleri, kişi kendini zorlayacak egzersizlerden ve işlerden uzak durmalıdır.

•Operasyonun ardından, bölge bandajlarla kapatılır. Bandajların çıkarılmasının ardından hasta 6 hafta boyunca özel korse giyer.

•Operasyondan sonra oluşan ağrılar için, ağrı kesiciler etkili olur. Bu ağrılar 3-4 gün içinde kaybolur.

•Oluşabilecek enfeksiyonlara karşı kişi, bir hafta boyunca antibiyotik kullanır.

•Hasta yatış şekline dikkat ederek; ilk hafta dik bir şekilde yatmamalıdır.

•4. günden itibaren banyo yapılabilir.

•Operasyon dikişleri, 10 gün sonunda cerrah tarafından alınır.

•2 hafta sonunda işbaşı yapılır. Eğer mini karın germe operasyonu yapılıyorsa; 5. gün hasta iş başı yapar.

•3 ay boyunca ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır.

•Şişlikler bölgede 6 ay içerisinde yok olur.

•Alınan deri kısmında olan çatlaklar dışında karın bölgesinde çatlaklar varsa; estetik görüntüye herhangi bir etkisi yoktur.

•6 ay sonunda, karnın şekli tamamen oturur. Mini karın germe işlemlerinde ise; bu süre 1 aydır. Kişi istediği düz, estetik, doğal görünümlü gergin bir karın bölgesine sahip olur.

•İzler, iç çamaşırla gizlenecek şekilde tasarlanır ve 1 yılın sonunda ten rengini alır.

İlginizi çekebilir:

Tekno Lipo Ultradetay Karın Estetiği

Doğum Sonrası Karın Germe Estetiği

 

İçeriği faydalı buldunuz mu ?

Tıklayarak puanlayabilirsiniz.

Ortalama puan 5 / 5. Toplam oylama 1

Henüz puanlayan olmadı