FUE ile Saç Ekimi Fiyatları 2022
5
(1)

Saç ekimi, 21.yüzyılın en önemli estetik cerrahi buluşlarından bir tanesidir ki, yöntemin kendi içerisindeki evrimi de oldukça dikkat çekicidir.

Başlangıçta saçların belli bir bölgeden bütün halinde nakli biçiminde başlayan uygulamalar; zaman içerisinde köklerin gruplar halinde nakli ve nihai olarak kök gruplarının ayrıştırılıp, yeniden sıralanarak nakli boyutuna ulaşmıştır.

FUE ile Saç Ekimi Follicular Unit Extraction tanımının kısaltmasıdır. Bu tanımı doğrudan Türkçeye çevirdiğimizde, folükül ünitelerinin çıkarılması şeklinde bir tanım ortaya çıkar. Burada folikül kavramını tanımlamak gerekir.

Folükül nedir?

Folükül saç kökü grupları kafa derisine bağlıdır. Kafa derisi üzerindeki kökler gruplar halinde yer alır. İşte bu grupların her birine folikül ismi verilir. Foliküller, 3-4 saç kökünü içerebilir. Elbette bunun gözle görülebilmesi zor ve nadirdir.

Folükül grupları çıkarıldıktan sonra ayrıştırılır ve daha yoğun bir saç ekimi için uygun hale getirilir. Grupların bozulmadan aktarıldığı yöntem FUT (Foliicular Unit Transfer) yöntemidir. Bu yöntem günümüzde yerini daha efektif bir yöntem olan FUE ile Saç Ekimi yöntemine bırakmıştır.

Saç Ekimi Kimler İçin Uygundur?

Saç ekiminde öncelikle kişinin saç ekimi için uygun olup olmadığına karar verilir. Elbette bu kararı hekim verir. Zira her dökülmesi saç ekimi gerektirmeyebilir.

Kimi saç dökülmesi türleri, köklerin yok olduğu dökülmeler olmadığından, sebep olduğu kaynaklar yok edildiğinde kökler yeniden saçların çıkmasını sağlar. Bu genellikle ilaçlar ve beslenme alışkanlıkları gibi durumlarda ortaya çıkan saç dökülmeleri durumunda söz konusudur.

Kimyasal etkiler ve saç bakımı için kullanılan ürünlerin etkileri halinde de aynı durum söz konusudur. Bu durumlarda öncelikle soruna neden olan kaynağın ortadan kaldırılması yolu denenir. Eğer saç kökleri hasar görmemiş ise saçlar yeniden çıkar.

Ancak bu durumlarda da kimi zaman gerişi dönüşü olmayan saç kayıpları yaşanır ki, bu durumda yine FUE ile Saç Ekimi gibi yöntemler kullanılarak saçların ekilmesi gerekecektir.

Erkek tipi genetik saç dökülmesi olarak tanımlanan durumda ise saç ekimi ile estetik cerrahi uygulaması bir zorunluluktur. Zira genetik saç dökülmesinin nedenleri bilinmez ve somut bir tedavisi de yoktur. Bu nedenle genetik saç dökülmesi tespiti yapıldığında saç ekimi yapılabilecektir.

Saç ekimi, 18 yaşından küçüklere yapılmaz. Ayrıca cerrahi operasyonu yasaklayan sağlık sorunları olanlar ile kan sulandırıcı kullananların saç ektirebilmeleri için hekim tarafından uygun oldukları onaylanmış olmalı.

Ekme işlemini yapacak hekim, diğer sağlık sorunlarını takip eden hekimlerden uygun olduklarına dair onay isteyebilir. Bunun yanında lokal anesteziye duyarlılığı olan kişilerin de saç ekimi yaptırmadan önce gerekli ön incelemeden gelmeleri gerekir. 

Saç ekimi yapılabilmesi için saç kaybının sebepleri bilinmelidir. Her halükarda saç ekimi yapılabilir gibi bir algı doğru değildir. Saç ekiminin sebebine göre FUE ile Saç Ekimi gibi yöntemlerin uygun olup olmadığına karar verilmektedir.

Saç Dökülmesi Neden Olur?

Saç dökülmesi nedenler; mekanik, kimyasal, fizyolojik ve genetik kaynaklı olabilir.  Mekanik ve kimyasal sebeplerle meydana gelen saç dökülmelerinin giderilmesi büyük ölçüde mümkündür. Bu sebepler çoğunlukla saç köklerine zarar vermediğinden, ortadan kaldırıldıklarında sorun da ortadan kalkar.

Örneğin; çok fazla fön uygulamak ve saç şekillendirici kimyasal kullanmak, saç tellerinin zayıflamasına yol açar. Bu durumda saçların dökülmesi olağandır. Ancak burada zarar gören saç kökü değil, saç telidir.

Kök uygulama ortadan kalktığında yeniden saçların çıkmasını sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Ancak hanımların yaygın biçimde gerçekleştirdikleri saç boyama uygulamalarının saça verdiği zarar köklerle sınırlı kalmaz.

Bu maddeler saç köklerini de etkileyebilir ki, bu durumda hanımlarda da saç kaybı kelliğe dönüşebilir. Bu durumda kadınların da FUE ile Saç Ekimi yaptırdıkları vakalar söz konusudur. 

Yine daha çok kadınlarda görülen bir sorun olan hormon düzensizlikleri, gebelik veya sair sebepler meydana gelebilir ve bu düzensizlikler saçların dökülmesine yol açabilir. Ancak bu gibi durulmada saç kayıpları hormon seviyeleri normale döndüğünde kendiliğinden ortadan kalkar. 

Beslenme bozukluklarında ise kesin olarak düzelme garanti edilemez. Yoğun ve uzun süre eksik beslenen bireylerin saç kökleri niteliğini yitirebileceğinden bu nedenle oluşan kellik de giderilemeyebilir.

Ancak çoğunlukla bu durum saç kökleri üzerinde etkilidir ve beslenme normale döndüğünde sorun da ortadan kalkar. 

Erkek tipi genetik saç dökülmesi kati olarak geri dönüşü olmayan bir sorundur. Bu sorunun giderilme durumu tıbbi imkanlar çerçevesinde sadece estetik olarak mümkündür.

FUE ile Saç Ekimi kelliğin oluştuğu alana sağlıklı bölgeden saç alınarak yerleştirilmesi uygulamasıdır. Bu uygulama kalıcı ve kesin çözüm olarak benimsenmiştir.

FUE ile Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

FUE ile Saç Ekimi; öncelikle saç analizi işlemi yapılarak başlar. Saç dökülmesinin nedenleri, dökülme oranı ve dökülmenin mevcut şartlardaki durumu analiz edilir. Ayrıca kişinin saç ekimi yaptırmak için engel teşkil eden problemlerinin olup olmadığı da bu aşamada tespit edilir. 

Yapılan analizlerde sağlıklı saçların alınacağı bölgenin yoğunluğu ve ekim yapılacak bölgede nasıl bir işlem yapılacağı tespit edilir. Bu aşama son derece önemlidir.

Zira saç ekimi işlemini yapacak hekimin yol haritası; bu planlama aşamasıdır. Planlama yapıldıktan sonra kişi için uygun randevu günü planlanır ve uygulama başlatılır.

Greftlerin Alınması

Greftlerin alınması FUE ile Saç Ekimi yapılırken, folikül ismi verilen saç grupları, özel toplayıcı araçlarla donör bölgeden alınma işlemidir. Donör bölge, kafanın arka ve yan kısımlarıdır. Bu kısımlarda genetik olarak dökülme durumu olmayan saç kökleri bulunur.

Bu köklerin alınmasının ardından sınıflandırılması ve ekime hazır hale getirilmesi süreci başlar. Bu aşamada alınan greftler, özel bir sölüsyon içerisinde bekletilir. Hekimin sınıflandırma aşamasının ardından saçların ekilmesi aşamasına geçilir.

Greftlerin Ekilmesi

Greftlerin ekilmesi FUE ile Saç Ekimi uygulamasının sonucu etkileyen en önemli aşamasıdır. Bu aşamada hekimin elle kök kanallarını açması ve ayrıştırılan saç köklerini bu kanallara yerleştirmesi söz konusudur.

Bu aşamada sağlıklı saç köklerinin uygun açıyla yerleştirilmesi; saçın en doğru ve doğal görsele sahip olmasını sağlar.

Bunun yanında uygun şekilde ekilmeyen saçların kökleri saç derisini tutulmayacak işlem başarısızlıkla sonuçlanacaktır. FUE ile Saç Ekimi operasyonlarında, uzman ve deneyimli hekimlerin tercih edilmesi bu anlamda son derece önemlidir.

FUE ile Saç Ekimi; Klinik ortamda uzman hekimler tarafından gerçekleştirmesi halinde, istatistiki olarak son derece başarılı ve komplikasyon riski oldukça düşük operasyonlardır.

Kadın veya erkek olması fark etmeksizin, saç kaybı yaşayan herkesin bu yöntemi tercih ederek, saç dökülmesinin fiziksel etkilerinden kurtulabilmesi mümkündür.

Kaynakça:
https://www.healthline.com/health/cosmetic-surgery/everything-to-know-about-a-fue-hair-transplant

https://www.researchgate.net/publication/333437189_Follicular_Unit_Extraction_FUE_Hair_Transplant_Curves_Ahead

5 / 5. 1

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir