Migren Ameliyatı Nedir, Nasıl Yapılır?
3.8
(5)

Migren cerrahisinin amacı baş ağrısı sıklığını, süresini ve ağrısını azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Migren, kafanızdaki duyusal sinirlerin ve damarların sıkışması ve tahrişi ile ilişkili olabilir.

Ameliyat sırsında bu sıkıştırma noktaları serbest bırakıldığında, migrenlerin şiddeti azalabilir veya daha fazla migren yaşamayabilirsiniz.

Sinir sıkıştırma bölgeleri de tetikleme noktaları olarak bilinir. Belirtilerinize bağlı olarak bir veya birkaç tetikleme noktanız olabilir.

En yaygın ve ana tetikleyici bölgeler;

 • Alın (gözlerinizin ve / veya alnınızın üstündeki ağrı)
 • Temporal 
 • Nazal (burnunuzun içindeki gözlerinizin arkasına kadar uzanabilen ağrı)
 • Oksipital (sırt ağrısı) Kafatasınızın üzerinden gözlerinize veya gözlerinizin arkasına yayılabilen ağrı).

 Ayrıca kafanızın çevresindeki daha az yaygın bölgelerde ağrı yaşayabilirsiniz.

Migren yüz ve kafadaki büyük sinirlerin sıkışması ve tahrişi ile bağlantılıdır.

Migren ameliyatı, kafatasının etrafındaki duyu sinirlerini, muhtemelen migren kaynağı olan dekompoze eden bir prosedürdür. Bu prosedür, kişinin sahip olduğu tetikleyici sinirlerin sayısına bağlı olarak yaklaşık bir ila beş saat sürer.

Migren Yardım Merkezine göre, bu sinirler üzerindeki baskıyı cerrahi olarak hafifletmek, baş ağrınızın sıklığını, şiddetini ve süresini azaltabilir veya hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Hastaların migreni olduğunda genellikle ağrı çektiği dört ana tetikleyici bölge vardır. 

Migren cerrahisi aşağıdaki bölgelere nasıl ağrı giderici olabilir:

 1. Alın- Kaşların çevresinde ağrı hissedebilirsiniz.  Ana kaslar sinirleri sıkıştırır. Bu bölgedeki cerrahi, kasların saç çizgisinde veya üst göz kapağından bir kesit ile çıkarılmasını içerir.
 2. Temporal- Bazen ağrı tapınaklardan birinde bulunur. Cerrahi, tapınaklara duyum veren sinirleri giderir.
 3. Nazal- Burnun iç tarafındaki yan duvardaki yapılar olan sapmış bir septum ve genişlemiş konkalar, gözlerin arkasında ağrıya neden olarak migren oluşturabilir. Rahatlama için cerrahi septumu düzeltir ve konkaların boyutunu azaltır.
 4. Oksipital- Boynun arkasındaki ağrı, büyük oksipital sinirin sıkışmasından kaynaklanır. Boynun orta çizgisinde küçük bir kesi ve sinir dekompresyonu rahatlama sağlar.

Sonuçları ve Yapılan Çalışmalar Nelerdir? 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi‘de yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, hedeflenen tetik bölgelerinin cerrahi olarak deaktivasyonu yapılan hastaların yüzde 88’i beş yıl sonra migren baş ağrılarının sıklığında, şiddetinde ve süresinde en az yüzde 50 azalma olduğunu bildirmiştir.

Katılımcıların yüzde otuz bir migrenin tamamen ortadan kaldırıldığını doğruladı.

Migren Nedir?

Migren bağ ağrısı, sese duyarlılık, bulantı – kusma ve ışığa duyarlılık gibi durumlar ile karakterize olan kişinin hayat kalitesinde ciddi düşüşe neden olabilen kronik bir hastalıktır.

Migreni baş ağrısından ayıran birtakım özellikleri vardır. Bu kişilerde nörolojik olarak sinir iletiminde birtakım problemler olduğundan kişide ışık ve ses uyaranlarına karşı şiddetli bir hassasiyet gelişmektedir.

Günlük hayatın işlerinden bile hastayı soyutlayabilen migren şakak, ense ve göz çevresinde yoğunlaşan zonklayıcı türde bir ağrıdır.

Bu şiddetli baş ağrısına her zaman olmasa da mide bulantısı, kusma, ışığa karşı hassasiyet ve sese karşı aşırı duyarlı olma halleri eşlik eder.

Bir hastaya kesin olarak migren tanısı koyabilmek için 15 günden fazla sürede ağrıların en az 4 saat sürmesi gerekmektedir. Bu belirtilerin hastanın hastaneye başvurmasından en az 3 ay geriye gidilmesi gerekmektedir. 

Hastada böyle bir öykü varsa çeşitli nörolojik tetkikler ile kesin olarak migren tanısı konulabilmektedir.

Migrenin Belirtileri

Migrenin belirtileri her zaman tamamı tek bir hastada karşımıza çıkmayan belirtilerdir. Birkaç tanesi olduğu gibi neredeyse tamamı da gözlemlenebilmektedir. Burada hastalığın ilerleme durumu önemlidir.

 • Hastada şiddetli derece baş ağrısı görülmektedir.
 • Baş ağrısı tek taraflı olabilir.
 • Mide bulantıları ve kusma vardır.
 • Dış uyaranlara karşı aşrı hassasiyet ve tepkisellik hali
 • Aşırı ve yersiz derecede neşelenme hali
 • Durgunluk ve donuk bakma
 • Düşünmede yavaşlık
 • İştahta artış veya azalma
 • Koku, ışık ve sese karşı aşırı duyarlı olma
 • Konuşurken doğru kelimeyi seçmede zorlanmalar

Hastada bu belirtiler zaman içerisinde yavaş yavaş daha kötüye gidebilir. Kişi erken safhalarda tedaviye başladığında rahatlatıcı tedavinin etkisini daha iyi hisseder. 

Ancak kişi hastalığın ilerleyen safhalarına kadar herhangi bir hekime danışmazsa ve artık hayatını idame ettiremeyecek hale gelirse o zaman migren cerrahisi veya akupunktur önerilmektedir.

Migren Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Migren cerrahisi periferik sinirleri sınırlı insizyonlarla ele alan bir ayakta tedavi prosedürüdür.

Hastanın semptomlarına ve sinir bloklarını veya Botoks’u takip eden tarama sonuçlarına bağlı olarak, belirli bir hastada migren tetikleyicisi olduğu tespit edilen sinirleri tedavi etmek için baş ve boynun farklı bölgelerine değinilebilir. 

Migren cerrahisi her zaman her hastanın semptomlarına ve anatomisine göre bireyselleştirilir. Anterior Sinirler, alında bulunan sinirler (supra-orbital ve supra-troklear sinirler) ya endoskopik cerrahi kullanılarak ya da üst göz kapağının kıvrımında bir kesit kullanılarak ele alınır. 

 Burada sinirlere basıldığında bulunan yapılar serbest bırakılır ve üst yörüngede kemik, kan damarları veya kas dokusunu içerebilir. 

 • Supra-orbital ve supra-troklear sinirler, kaşların çatmasına izin veren oluklu süpercili kasından geçer. Bu sinirler bu kaslardan salınır, böylece bu kas yapılarından basınçsız kalabilirler. Bu sinirlerle seyahat eden küçük kan damarları, basıncı önlemek için de bölünebilir. Bu sinirlerin göz yuvasından çıktığı kemik çentiğinde, küçük kemik parçaları veya bağ dokusu çıkarılabilir, böylece bu bölgedeki sinirlere aşırı baskı uygulanmaz. 
 • Tapınak Bölgesi Sinirleri Zigomatikotemporal sinir ve aurikülotemporal sinirler, kulağın üstü ile gözün lateral kısmı arasında, tapınağın farklı bölgelerinde bulunur. Bu sinirler endoskopik tekniklerle veya iyi gizlenmiş küçük insizyonlarla da ele alınabilir. Bu sinirlerin yanındaki veya bu damarları geçen kan damarlarının sıklıkla kompresyon kaynağı olduğu bulunur ve bu kan damarları bu sinirlerin tahrişini önlemek için bölünebilir. Bu sinirler bölgesindeki ilişkili temporal kas salınımı da gösterilebilir. 

Bu sinirler çok küçük olduğu ve kafa derisinin küçük bölgelerine his verdiği için, genellikle kesilir veya avülize edilir, bu da uçların kas dokusuna geri çekilmesine izin vererek nörom oluşumunu önler. 

 • Posterior Sinirler Oksipital sinirlerin kronik tahrişine oksipital nevralji denir ve sıklıkla migren semptomlarının nedenidir. Daha büyük oksipital ve üçüncü oksipital sinirler, üst boyundaki kafa derisinin tabanındaki bir kesit yoluyla dikey veya enine bir kesit ile ele alınır. İnsizyonlar genellikle saç çizgisine yerleştirilir.
 • Daha büyük oksipital sinir, sıklıkla sıkıştırıldığı birkaç kas tabakasından (trapezius kası ve splenius capitis kası dahil) geçer ve bu nedenle bu sinir için cerrahi, üst boyundaki sıkı kas ve fasyadan serbest bırakılmasını içerir. Oksipital arter gibi siniri geçerken bulunan kan damarları, kronik baskıyı ve büyük oksipital sinirin tahrişini önlemek için bölünebilir. 
 • Üçüncü oksipital sinir, büyük oksipital sinirin yakınında dolaşan ve kronik tahrişi hafifletmek için benzer şekilde tedavi edilebilen küçük bir sinirdir. Daha az oksipital sinir, ek olarak migren ağrısı ile ilişkili olduğu bulunan küçük bir sinirdir. Bu sinir sternokleidomastoid kasın yakınında bulunur ve burada küçük bir insizyonla dekomprese edilebilir veya bölünebilir. Bu küçük sinir kafa derisinin küçük bir bölgesi için duygu sağladığı için, bu sinirin bölünmesinden kaynaklanan minimum uyuşma sıklıkla fark edilmez. 
 • Burun zarının sinirleri, burun septumu ve konkalar gibi burundaki yapılardan etkilenebilir. Bu bölgeleri açmak için nazal cerrahi septoplasti, turbinektomi veya diğer rinoplasti prosedürlerini içerebilir. 

Anestezi İlaçlar cerrahi işlem sırasında rahatınız için verilir. Seçenekler arasında lokal anestezi, intravenöz sedasyon ve genel anestezi bulunur. Doktorunuz sizin için en iyi seçimi önerecektir. İnsizyon tipi, tetikleyici damarlarınızın konumuna ve cerrahınızın tercihine göre değişir.

       Genel olarak, ön tetik bölgesinde cerrahınız endoskopik veya açık bir yaklaşım kullanacaktır. 

 • Cerrahınız endoskopik bir yaklaşımı tercih ederse, alnınızın üzerindeki saç çizgisinde üç ila beş küçük (1.5 cm) kesi olacaktır.
 •  Açık bir prosedür geçirirseniz, kesi göz kapağı kırışıklığınızda olacaktır. Bu, üst göz kapağı blefaroplastisi (üst göz kapağı gençleşmesi) için kullanılanla aynı kesidir. 
 • Zamansal tetikleyici bölgede, endoskopik bir yaklaşımı tercih eden cerrahlar saç taşıyan tapınakta iki küçük kesi yapacaklar.
 •  Geçici tetik bölgesi, ön tetik bölgesi ile aynı zamanda adreslenirse, cerrahınız her iki bölgeye de hitap etmek için aynı üst göz kapağı kesisini kullanabilir. 
 • Başka bir seçenek tapınakta ayrı, küçük bir kesi yapmaktır. Oksipital tetikleyici bölgede, orta hat boyunca dikey olarak veya başınızın arkası boyunca yatay olarak bir kesi yapılır. Her iki kesi tipi de saç derinizin saç taşıyıcı bölgesinde bulunur.

 Rinojenik tetik alanındaki insizyonlar, spesifik intranazal bulgularınıza göre kişiselleştirilir.

Daha az yaygın olan bir tetik yerinde ağrı yaşıyorsanız, farklı bölgelerde bir kesi yapılabilir. Migren ameliyatı spesifik semptomlarınıza göre kişiselleştirilir. Bu nedenle, işleminiz için özel kesiler hakkında cerrahınızla konuştuğunuzdan emin olun.

 • Kesiklerin kapatılması Dikişler, cilt yapıştırıcıları, bantlar veya klipsler cilt kesilerini kapatır.

Migren Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Migren hastası olan birçok insan için cerrahi tedavi her geçen gün daha umut verici görünmektedir. Migren koşullarını tedavi etmek için cerrahi prosedürlerden geçen hastaların çoğu uzun süreli rahatlama bildirir ve neredeyse hiç komplikasyon bildirmez.

Bununla birlikte, diğer herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, hastalar migren ameliyatlarının belirli bir risk içerebileceğini hatırlamalıdır.

Migren cerrahisi tekniği kozmetik cerrahlar tarafından kullanılan bir prosedürden uyarlanmıştır. Çok invaziv bir prosedür değildir, ancak dikkate alınması gereken bir takım spesifik ve genel riskler vardır.

 Spesifik riskler şunlardır:

Potansiyel Sinir Hasarı- Hastalar migren cerrahisi sonrası yüz dokularında bir miktar zayıflık ve sertlik bekleyebilirler. Çoğu hasta için bu sadece geçici bir durumdur.

Kaş Pitozu- Kaşlarında kalıcı sarkma yaşayan hastalar, iyileştirici cerrahi prosedürlere başvurmak zorunda kalabilirler.

Azaltılmış Hareket Aralığı- Bazı hastalar migren ameliyatlarından sonra kaşlarını hareket ettirme yeteneklerini önemli ölçüde azalmış gibi hissedebilirler. Bazı durumlarda, insizyonların yapıldığı doku alanları biraz batabilir, ancak bu düzeltilebilecek kozmetik bir konudur.

 Saç Dökülmesi- Bazı hastalar insizyonun yakın bölgesini saran saçları sonsuza dek kaybeder; diğer hastalar saçlarının bir süre sonra uzadığını göreceklerdir. Ancak bu insizyonlar baş, boyun ve yüz bölgelerine oranla çok küçüktür. 

-Kuru ve Tahriş Olan Gözler Diğer birçok cerrahi prosedürde olduğu gibi, migren ameliyatlarında aşağıdaki genel riskler ortaya çıkabilir:

 • Bazı ilaçları alan veya diyabetli hastalarda yavaş iyileşme süreleri. 
 • Sigara içenler diğer hastalara göre daha yavaş iyileşebilir.
 • Kesi çevresinde cerrahi sonrası şişme ve şişlik.
 • Migren ameliyatlarından sonra enfeksiyonlar, yara izi ve kanama koşulları, cildin insizyonlar ile açılmasını içeren herhangi bir cerrahi prosedürden sonra beklenebilir. Bu koşullar tipik olarak hafiftir, ancak hemen tedavi edilmelidir ve uygun yönetim ile önlenebilir.
 • Duyum ​​ve hassasiyetteki geçici değişiklikler tipik olarak morarma ve şişme yaşadığı sürece devam eder. 
 • Bazı hastalarda yara ayrılması meydana gelebilir. Cerrahlar, yara ayrılmasını önlemek için derin veya yüzeysel dikiş gibi farklı yara kapatma tekniklerini kullanabilir ve bu dikişlerin tahriş olma ihtimali de vardır. 

Şok riskleri, alerjik reaksiyonlar, anestezilere bağlı komplikasyonlar ve potansiyel kardiyopulmoner konular tüm cerrahi prosedürlerde mevcuttur.

Cerrahlar ve personeli bu potansiyel sorunları acil durum seviyesinde ele almaya hazırdır, ancak daha fazla komplikasyon hastaneye yatmayı gerektirebilir.

Migren Ameliyatı Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?

Migren ameliyatınızı takiben, varsa minimal pansumanlarınız olacaktır. Şişme ve insizyon bakımını kontrol etmek önemlidir. Bazen sinirler ameliyat sonrası ağrı kesici ilaç gerektirerek tahriş olabilir. Daha nadir durumlarda sinir modülatörü ilaçları da kullanılabilir.

Size aşağıdakileri içerebilecek özel talimatlar verilecektir:

 • Ameliyattan sonra cerrahi alanlarınıza nasıl bakım yapılır
 • İyileşmeye yardımcı olmak ve enfeksiyon riskini azaltmak için uygulanacak veya oral yoldan alınacak ilaçlar
 • Cerrahi bölgeye veya geneline bakmak için özel endişeler sağlık Plastik cerrahınızı ne zaman takip etmelisiniz.
 • İyileşme süreniz boyunca neler olabileceği konusunda cerrahınıza özel sorular sorduğunuzdan emin olun. 
 • Ameliyattan sonra hangi ilaçları alacağım? 
 • Ameliyattan sonra pansuman / bandaj yapacağım mı?
 • Ne zaman banyo yapabilir veya duş alabilirim? 
 • Normal aktiviteye ve egzersize ne zaman devam edebilirim? 
 • Ne zaman işe dönebilirim? 

Sinir iyileştikçe şişlik azaldıkça ve aylar iyileşme birkaç hafta devam edecektir.Plastik cerrahınızın talimatlarına uymaya devam edin ve planlanan takip ziyaretlerine katılın.

Migren ameliyatı fiyatları için whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilir;

3.8 / 5. 5

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir