Penis Büyütme Ameliyatı Riskleri Nelerdir?
3.3
(4)

Ameliyatların türü ve kapsamı ne olursa olsun her cerrahi girişimde olabilecek riskler aynıdır. Bazı ameliyatlarda; örneğin birden fazla alanda aynı anda operasyon yapmak gibi… olası riskler daha fazladır.

Lakin ameliyat odağı penis de olsa vücudun herhangi bir bölgesi ya da uzvu da olsa, riskler ortalama değerlerdedir. Olası risklerin her biri aşağıda sıralanmakta olup, her bir risk hemen hemen tüm ameliyatlar için geçerlidir.

Riskleri minimize edebilmek için aranması gereken ilk şart, yapılacak olan ameliyatı daha önce çok defa başarıyla yapabilmiş uzman bir cerrahın varlığı, cerrahın yardımcı asistanlarının deneyimi, hastane ortamında yürütülmesi, hijyenik koşullarda ve modern ekipmanlarla donatılmış ameliyathanelerde gerçekleştirilmesidir. 

Anestezi Riskleri

Her türlü cerrahi girişimde olan temel risk faktörlerindendir. Genel anestezi, diğer anestezik ilaçlara karşı hastanın alerjisi – hassasiyetinin olup olmadığına dair bilgi almalı ve detaylı tahliller yapılmalıdır. Hastanın sağlık geçmişi tam olarak bilinmeli, hasta doktorundan bilgi saklamamalıdır.

Genel anestezide uygulanan ilaçlar; hastanın yaşı, boyu, kilosu, genel sağlık durumu, sigara – alkol alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar gibi pek çok değişkene özel olarak ayarlanmaktadır. Aynı zamanda daha önce ameliyat olup olmadığı da etkili olabilmektedir.

Herhangi bir ilaca olan alerjiyle anestezi ilaçlarının doğrudan bir bağı olmamakla birlikte, ilaç alerjisi de kapsam alanında değerlendirilir.

Örneğin böbreklerinde süzme problemleri olan hastalarda bazı basit ağrı kesici tablet ve ilaçlara karşı hassasiyet gelişebilir. Bu ilaçlar önceden kullanıldığında bir tepkime yaratmasa da bazı değişkenler sonucu sonradan kullanıldığında tepkimeye neden olabilir.

Özetle genel anestezi başta olmak üzere tüm ilaç hassasiyetlerine yönelik tam tetkikler yapılmakta, hastanın genel sağlık durumu, genel sağlık geçmişi taranmaktadır.

Her türlü risk minimize edilse de ameliyat esnasında ya da sonrasında çok nadir olmakla birlikte bazı riskler oluşabilmektedir. Bu nedenle operasyondan önce söz konusu riskler için hastadan imza alınmaktadır. 

Enfeksiyon Olasılıkları

Penis büyütme ameliyatı bir cerrahi operasyondur. Diğer ameliyat çeşitlerinde olduğu gibi penis büyütme ameliyatlarında da enfeksiyon riskleri vardır. Riskler deneyimli cerrahlar, hastane ortamı, uygun ameliyathane koşulları gibi disiplinli operasyon ve bakımlarla minimize edilmektedir.

Uzman doktor, ekip, hemşire, hasta bakıcılarla uygun hijyenik müdahaleler yürütülmektedir. Ancak enfeksiyon riski sadece ameliyat esnasını ya da ameliyat sonrası kısa süreli hastane yatışında geçerli değildir. Doku iyileşmesi sonlanana kadar enfeksiyon riskleri devam etmektedir.

Riski önlemek için operasyondan sonra antibiyotikler reçete edilmektedir. Düzenli olarak pansuman yapılması gerekir.

Bunun dışında hastanın ameliyat bölgesi hijyeni için uyması gereken kurallar, dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu kurallara riayet edildiği takdirde enfeksiyon riski bertaraf edilecektir.

Dikiş Açılması

Penis büyütme ameliyatları yapılırken Suspensory Ligament isimli asıcı bağ kesilmektedir. Bu bağa ulaşmak için kasıklardaki tüylü bölgeden – penis köküne doğru kesik atılmaktadır. Operasyondan sonra giriş yapılan bölge kapatılarak dikiş atılmaktadır.

Dikişler zamanla iyileşecek ve izi kaybolacaktır. Lakin ilk günler ve haftalar oldukça önemlidir. Dikişlerin patlamaması, açılmaması gerekir. Zorlayıcı, yorucu, ani, hızlı hareketlerden kaçınmak elzemdir.

Pansumanların özenine ve tarihine dikkat etmek gerekir. Dikişler zarar gördüğü an derhal doktorunuza başvurmalısınız. Dikişler zarar görürse enfeksiyon olasılığı artacaktır. Bu durum aynı zamanda ameliyat izi kalmasına da neden olabilir.

Dikişler yok olduktan sonra bu bölgede enfeksiyon oluşma riski yok denecek kadar azdır. İyileşme evreleri tamamlandıktan sonra da enfeksiyon oluşmaz – enfeksiyon riski bulunmaz.

Kanama – Pıhtılaşma

Kanama riskini minimize etmek için Fraksiyonel Lazer CO2 uygulaması eşliğinde yürütülür. Penis büyütme ameliyatlarında kullanılan bu yöntemle kanama yok denecek kadar az olur. Aynı zamanda hastanın iyileşme evresini olumlu yönde etkilemektedir.

Ameliyat esnasında kan pıhtılaşması ya da kanama olursa uzman hekim tarafından derhal müdahale edilir. Operasyondan sonra kan birikmesi gerçekleşirse hekim gerekeni yapacaktır.

Bu nedenle penis büyütme ameliyatlarından sonraki ilk 24 saat hastaneden taburcu işlemi yapılmamaktadır. Kanama ve pıhtılaşma riskleri sadece ameliyat esnası ve ameliyattan sonraki ilk 24 saati kapsamaktadır. 

Penis büyütme ameliyatlarında anılan temel riskler yukarıda yazıldığı şekildedir. Bu risk gruplarının her biri tüm cerrahi girişimlerinde de vardır. Sadece penis büyütme ameliyatına özel değildir. Söz konusu riskler ameliyat esnasında ek müdahalelerle önlenir.

Ancak diğer riskler hastanın dikkat edilmesi gerekenlere dikkat etmesiyle bertaraf edilebilir. İyileşme sürecinizi hızlandırmak ve kolaylaştırmak için sigara ve alkolden uzak durmalısınız.

İlk günler katı gıdaları mümkün mertebe tüketmemelisiniz. Yorucu, ani hareketlerden uzak durmalısınız. Hijyen, bakım, pansumanlarınızı düzenli yapmalısınız. 

Söz konusu riskler dışında penis büyütme ameliyatlarıyla doğrudan bağlantılı çeşitli yan etkiler de vardır. Bu etkiler kısa süreli olup her cerrahi operasyonda olabilir. Ağrı ilk yan etkidir ve genel anestezinin etkileri geçmeye başladıkça artacaktır.

Ancak ilk günün ardından çıkacak tüm ağrılar basit ağrı kesicilerle geçecek düzeydedir. Penis bölgesinde şişme, morarma gibi doku tepkimelerinde ilk birkaç gün içinde geçmeye başlayacak olup tüm tepkimelerin son bulması 30 güne kadar sürebilir.

S.S.S

Penis Büyütme Ameliyatı, Diğer Ameliyatlardan Daha mı Risklidir?

Hayır. Diğer tüm cerrahi operasyonlarda olduğu kadar risk vardır.

Penis Büyütme Ameliyatında Anestezi Riskleri Nedir?

Anestezi odaklı riskler tüm ameliyatlarda mevcuttur. Hastanın anestezik ve normal ağrı kesicilere olan hassasiyeti tam ölçümlenmekte ve gerekli tahlilleri yapılmaktadır.

Penis Büyütme Ameliyatında Enfeksiyon Riski Nasıl Giderilir?

Enfeksiyon olasılıklarına dair risklerin minimalize edilmesi için bilhassa ameliyat sonrası kısa dönemde hastanın hijyen kurallarına dikkat etmesi ve pansumanını aksatmaması gerekir.

Penis Büyütme Ameliyatında Kanama – Pıhtılaşma Riski Nedir?

Operasyon sırasında ve sonrasındaki ilk 24 saati kapsayan kanama ve pıhtılaşma risklerinin olasılık değeri çok düşük olmakla birlikte derhal hekim müdahalesi gereklidir. Özellikle hastanın ilk 24 saatte ani hareket yapmaması gerekir. Bu tür riskler için hasta 24 saatten önce tabur edilmemektedir. İlk 24 saatin atlatılmasının ardından bu risk ortadan kaybolur.

Kaynakça: Xavier, P. (2023). Penis Enlargement Surgery: Risks, Complications & Side Effects.

Furr, J., Hebert, K., Wisenbaugh, E., & Gelman, J. (2018). Complications of genital enlargement surgery. The Journal of Sexual Medicine, 15(12), 1811-1817.

https://www.forhims.com/blog/penis-enlargement-surgery-implants

3.3 / 5. 4

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir