Meme Büyütme Ameliyatı Öncesi veya Sonrasında Çocuk Düşünmek
5
(1)

Meme büyütme ameliyatını düşünen kadınlar, gebelik öncesi veya sonrası ameliyatın uygulanmasının daha avantajlı olup olmadığı sorusunu sık sık sorarlar.

Her iki yaklaşım için de artı ve eksiler olduğundan, bu soruya doğru veya yanlış cevap yoktur. Meme estetiğinin zamanlamasını ne zaman yapmanız gerektiği konusunda düşünmeniz gereken birkaç faktör bulunur.

Birçok kadın göğüslerinin boyutlarını ve şekillerini bir aile kurmadan önce değiştirmek istediklerine karar verir.

Bununla birlikte, bazıları emzirme ile ilgili zorlukları veya gebelik sonrasında göğüslerde meydana gelebilecek değişiklikleri düşündüklerinden ve bu konuda çeşitli hikayeler duyduklarından ne karar vermeleri gerektiğini bilemiyor olabilirler.

Meme Büyütme Estetiği ve Emzirme

Meme büyütme estetiği sonrası çocuklarını sonra emzirmek isteyen kadınlar, bunun uygulanabilir bir seçenek olup olmayacağından endişelenirler.

Meme büyütme ameliyatı sırasında süt kanallarının hasar aldığı ve etkilendiği kadınlarda emzirme bir sorun haline gelebilmektedir. Aynı zamanda meme ucunda hissiyat kaybı, meme büyütme işleminden sonra kadınlar için başka bir endişe kaynağıdır.

Meme büyütme sonrası emzirmeyi etkileyen komplikasyonlar, insizyon yeri ve implant yerleştirilmesi ile büyük oranda azaltılabilir.

Örneğin, insizyonu meme altından yapılan kadınların süt kanallarında hasar riski çok daha düşüktür ve genellikle tercih edilmektedir. Ancak yara izi olmaması için kesinin meme ucu çevresinde yapılması emzirmeyi olumsuz etkilemektedir.

Potansiyel meme büyütme hastaları, gebelik sırasında ve sonrasında göğüs değişikliklerinin implantlarını etkileyip etkilemediğinden endişe edebilirler.

Göğüslerin, gebelik sırasında değiştiği doğrudur. Bununla birlikte, bu değişikliğin kapsamı, genetik, gebelikte kilo artışı ve gebelik sonrası emzirme sıklığı gibi çok sayıda faktöre dayanmaktadır.

5 / 5. 1