Meme Dikleştirme Ameliyatı Fiyatları 2022
3.5
(2)

Meme dikleştirme ameliyatı mastopeksi ( meme toparlama ya da kaldırma ameliyatı) olarak da tanımlanır .Meme kaldırma ameliyatında hastanın göğüs konturu yenden şekillendirilir ve desteklenir. Meme dikleştirme ameliyatı fiyatları, yapılacak olan operasyona göre değişiklik göstermektedir.

Meme dikleştirme ameliyatı size daha genç ve canlı biri meme profili verir. Böylece genel havanız daha genç ve dinç bir görünüme kavuşturulabilir.

Meme Sarkması Genel Sebepleri

Zaman içinde kadın göğsü değişir ve gençlik şeklini ve sıkılığını yitirir. Bu elastikiyet kaybı ve meme sarkması gibi istenmeyen durumlara sebep olan başlıca faktörler şunlardır:

 • Gebelik,
 • Emzirme,
 • Sık sık kilo alıp verme,
 • Yaşlanma,
 • Yer çekimi,
 • Kalıtımdır.

Meme kaldırma ameliyatı göğüs şeklini değiştirmez. Göğsünüzün üst kısmının yuvarlanmasını ve daha diri görünmesini sağlar.

Meme Kaldırma Ameliyatı Ücretini Belirleyen Faktörler

Meme kaldırma ameliyatı için alınan ücret birden fazla kritere göre hesaplanır. Bu kriterler arasında en önemli 3 faktör şudur:

 • Meme ameliyatı yapacak cerrahın deneyimi,
 • Memede sarkmanın derecesi,
 • Meme kaldırma ameliyatı için yapılan işlemin türüne,
 • Meme kaldırma ameliyatının yapıldığı ortamdır.

Meme kaldırma ameliyatı işleminde maliyeti etkileyen yan faktörler şunlardır:

 • Anestezi ücretleri
 • Ameliyatın yapılacağı hastane maliyeti,
 • Uygulanması gereken tıbbi test ücretleri,
 • Ameliyat sonrası kullanılması uygun olan giysiler,
 • Ameliyat sonrası aksesuarlar,
 • İlaçlar,
 • Cerrah ücretidir.

Meme kaldırma ameliyatı önemli bir ameliyattır. Bu nedenle cerrah seçimi yaparken doktorun deneyimi ustalığı ve sizinle olan doktor hasta ilişkisinin  en az ödeyeceğiniz maliyet kadar önemli olduğunu göz ardı etmemelisiniz.

Meme Ameliyatı Sırasında Yapılan İşlemlerin Fiyatlara Etkisi

Meme dikleştirme ameliyatı yapılırken bunun yanı sıra daha başka müdahalelerin de yapılması istenirse bu işlemler ücretlerde artışa sebep olur. Bu alanda yapılması istenen başlıca cerrahi müdahaleler şunlardır:

 • Meme büyütme,
 • Meme küçültme,
 • Meme ucu estetiğidir.

Meme Ameliyatı Sırasında Kullanılan Malzemenin Fiyatlara Etkisi

Meme dikleştirme ameliyatı sırasında göğüs büyütme ameliyatı istendiğinde bu amaçla kullanılacak malzeme ve malzemelerin  kalitesi son maliyet üzerinde etkilidir. Meme büyütmede en çok kullanılan malzemeler şunlardır:

 • Yuvarlak şekilli silikon malzeme,
 • Damla şekilli silikon malzemedir.

Damla şekilli silikon malzeme diğerine göre daha pahalıdır. Bunun neden ise damla şekilli silikon malzemenin A kalite yani birinci sınıf olmasıdır.

İşlem sonrası komplikasyonların yaşanmaması, olabilecek komplikasyonlar nedeni ile tekrar ameliyat olunması gerekmemesi, istenen görüntünün elde edilmesi ve kullanılan malzemenin ömür boyu garantili olması gibi sebepler göz önünde tutulursa en kaliteli malzemeni kullanılması gerektiği açıkça ortaya çıkar.

Yine meme büyütme ameliyatından örnek verilecek olursa bazı durumlarda silikon kullanılmaz bunun yerine yağ enjeksiyonu ya da dolgu yöntemi de kullanılabilir. Bu yöntemlerden hangisinin  uygulandığı da ameliyat sonrası ücret üzerinde etkilidir.

Meme Dikleştirme Ameliyatında Kullanılan Anestezi Türünün Son Maliyete Etkisi

Meme dikleştirme ameliyatı yapılırken, iki türde anestezi işlemi kullanılır. Bu anestezi uygulamaları şunlardır:

 • Genel anestezi,
 • Lokal anestezidir.

Meme ameliyatı çok kısa süren bir ameliyat olmayıp, çoğu kez genel anestezi ile yapılır. Genel anestezi alan bütün hastalar kural olarak ameliyat sonrası en az 1 gece hastanede yatırılarak kontrol altında tutulmalıdır.

Lokal anestezi uygulanan işlemlerde hastalar aynı gün evlerine taburcu edilebilir.

Doğal olarak hastanede yatılması ve kaç gün yatıldığı gibi faktörler de son maliyet üzerine ek ücret bindirir.

 • Meme Dikleştirme Ameliyatı Yapılan Hastanenin Ücret Üzerine Etkisi

Genel bilgi olarak hangi ameliyat olursa olsun eğer devlet hastanesinde yapılırsa, özel hastaneye oranla daha ekonomik olur.

Özel hastanelerde ise hastaya verilen otelcilik hizmetlerine göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. Otelcilik hizmetini daha fazla sağlayan hastanenin talep ettiği fiyat daha yüksek olacaktır.

 • Meme Dikleştirme Ameliyatı Sonrası İşe Devam Edilememesinin Maliyete Etkisi

Meme dikleşme ameliyatı yapıldıktan sonra hastanın hemen işine dönmesi uygun değildir. Genelde meme dikleştirme ameliyatı sonrası hastanın çalışma hayatına dönmesi 2 ila 3 hafta sürebilir.

 • Meme Kaldırma Ameliyatı Yapılan Bölgenin En Son Maliyet Üzerine Etkisi

Meme dikleştirme ameliyatı maliyeti işlemin hangi şehirde yapıldığına göre de değişim göstermektedir. Söz gelimi bu ameliyatın İstanbul’da yapılması daha pahalıya mal olabilirken, daha küçük bir şehirde daha düşük bir maliyette uygulanabilir.

 • Göğüs Toparlama Ameliyatı Ücreti Sigorta Kapsamında Mıdır? 

Genellikle sağlık sigortaları ve güvenceleri bu tip bir ameliyatı ya da bu ameliyat nedeni ile olabilecek komplikasyonları karşılamaz. Meme kaldırma ameliyatı sağlık nedeni ile yapılan bir ameliyat olmayıp hastanın özel isteğine göre yapıldığı için SGK tarafından da karşılanmamaktadır.

Fakat bu konuyu doktorunuzla konuşursanız çeşitli finansman ve ödeme planları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Meme Dikleştirme Ameliyatı İşlemi

Meme dikleştirme ameliyatı işlem basamakları genel olarak şunlardır:

 • Yapılan cerrahi yöntemle göğüsteki fazla deri alınır.
 • Meme başı olması gereken yere yönlendirilir.
 • İşlem ortalama 1.5 ila 4 saat sürer.

Protez takılarak da meme dikleştirmek ihtimaller arasındadır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Sonrası

Meme dikleştirme ameliyatından hemen sonra sıklıkla yaşanabilenler şunlardır:

 • Şişlik,
 • Seyrek durumlarda ağrı,
 • Hafif morarma
 • Meme başında hissizliktir.

Bu etkiler kısa süre içinde ( bu komplikasyonların geçmesi birkaç hafta sürebilir) kendiliğinden kaybolur. Bu amaçla doktorunuz ağrı kesici verebilir. Ağrı ve şişliği azaltmak için göğsünüzü buzla ovmak da faydalı olabilir.

Göğüs dikleştirme ameliyatı sonrasında hastanın yapmasında sakınca görülen aktiviteler şunlardır:

 • Ameliyat sonrasında denize girmek için 3-4 hafta beklenmelidir.
 • Meme dikleştirme ameliyatı sonrası 7 ila 10 gün kadar uçak yolculuğu yasaklanır.
 • Göğüs dikleştirme ameliyatı sonrası yüz üstü yatılması önerilmez. Bunun için tanınan süre genellikle 1 ay kadardır. Ameliyat sonrası kısa bir süre boyunca, ameliyat edilen göğüs bölgesinin dik tutulması için sırt kısmınız yastıklarla desteklenmiş olarak uyumanız gerekebilir.
 • Ameliyat sonrası 2 ila 4 hafta ağırlık kaldırılması ve/veya yoğun egzersiz yapılması kesinlikle önerilmeyen faaliyetler arasındadır.

Meme dikleştirme ameliyatı sonrasında göğüslerin istenen şekle gelmesi için 2 ila 12 ay beklenmesi gerekebilir.

Bütün bu anlatılanlar genel bilgi olup her hasta ve her vaka özel olduğu için bu bilgiler sadece bir fikir vermek için belirtilmiştir. Daha net bilgi edinmek için doktorunuzla görüşmelisiniz.

Hangi Durumlarda SGK Meme Dikleştirme Ameliyatını Karşılar?

SGK’nın meme dikleştirme ameliyatı masraflarını karşıladığı durumlar, sıkı kriterlere bağlıdır. Genel olarak, estetik amaçlarla yapılan operasyonlar kapsam dışı kalır. Ancak bazı özel durumlar, bu genel kuralın dışında değerlendirilir. Bu istisnai durumlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Kanser tedavisi sonucu meydana gelen deformasyonlar
 • Kaza veya yaralanma sonucu oluşan ciddi meme hasarı
 • Doğuştan gelen anomaliler

Her biri, SGK’nın ödeme yapmayı düşünebileceği meşru tıbbi gereklilikleri temsil eder. Bunun yanı sıra, hastaların bu tür bir operasyon için SGK’dan onay alabilmeleri için, belgelenmiş tıbbi ihtiyaçlarının olması gerekir. Bu süreç, genellikle detaylı tıbbi değerlendirmeler ve raporlar gerektirir. Ayrıca, hastanın durumunun, SGK tarafından belirlenen kriterlere uygun olması zorunludur. Bu prosedürler, hem hastaların gereksiz yere mali yük altına girmelerinin önüne geçmek hem de sağlık kaynaklarının doğru kullanımını sağlamak için önemlidir.

Sonuç olarak, SGK’nın meme dikleştirme ameliyatını karşılaması için, estetik amaçların ötesinde, tıbbi bir gerekliliğin kanıtlanması şarttır. Hastaların, SGK’nın karşılayıp karşılamayacağını öğrenmek için, kendi özel durumlarını tıbbi olarak belgelemeleri ve bu belgelerle SGK’ya başvurmaları gerekmektedir. Bu süreç, bireyin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken, kaynakların etkin kullanımını da garanti altına alır.

İstanbul’da Meme Dikleştirme Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Meme dikleştirme ameliyatı fiyatlarını belirleyen faktör hastanın göğüslerinin büyüklüğüne, sarkıklığına, uygulanacak ameliyat tekniğine ve beraberinde silikon uygulanıp uygulanmayacağına göre farklılık gösterecektir.

2024 Meme dikleştirme ameliyatı fiyatları hakkında bilgi edinmek için öncelikle muayene olmanız gerekmektedir. Fiyatları hekimin tecrübesine, daha önce yaptığı benzer operasyonlara ve referansına göre farklılık gösterdiği gibi, seçilen klinikte meme dikleştirme ameliyatı fiyatlarını etkileyen durumlardır.

Ayrıca operasyonda protez kullanılıp kullanılmayacağı,  kullanılacak olan protezin kalitesi ve markası meme dikleştirme ameliyatı fiyatlarını etkileyen durumlar arasında yer almaktadır.

Meme dikleştirme ameliyatı fiyatları 2024 konusunda en doğru bilgi operasyonu gerçekleştirecek olan hekimle ilk muayene de karşılıklı görüşülerek belirlenen fiyattır.

Meme dikleştirme ameliyatını çeşitli faktörleri düzenleyerek daha ucuza getirmek mümkün olsa da, bu durum sonrası yaşanacak komplikasyonların tedavi edilmesi için uzun vadede çok daha fazla masraf edilmesi gerekebilir.

Bu nedenle konusunda uzman olmayan bir doktor seçmek, ameliyat için uygun olmayan bir ortamda bu müdahalenin yapılmasına izin vermek, yapılması gereken testleri yaptırmamak, müdahale sonrası kullanılması gereken ilaçları kullanmamak ya da en basitinden iş hayatına dönmek için beklenmesi gereken süreyi tamamlamamak son derce ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

Kaynakça:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/saggy-breasts

3.5 / 5. 2

4 cevaplar
 1. Seda
  Seda says:

  Tayfun Bey Merhaba, göğsümü dikleştirmek istiyorum sarkık görünüyorlar ve hoşuma gitmiyor. Ameliyat fiyatları ne kadar ?

  Cevapla
 2. Eda
  Eda says:

  Tayfun Bey Merhaba, göğsümü dikleştirmek istiyorum sarkık görünüyorlar ve hoşuma gitmiyor. Ameliyat fiyatları ne kadar ?

  Cevapla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir